Meny Stäng

Trygghetsundersökningar
med EMBRACE

Bland medborgare i en hel kommun, bland boende i ert bostadsbolag, bland företag,
eller bland skolelever. Enkelt, effektivt, innovativt och kraftfullt.

Trygghet Medborgare

Trygghetsundersökning Medborgare innebär att vi på uppdrag kommunen/staden genomför en undersökning av era medborgares egenskattade upplevda trygghet per bostadsområde i er kommun/stad. Vi genomför hela undersökningen åt er där er arbetsinsats om ni önskar begränsas till att beställa tjänsten.

Undersökningen genomförs digitalt genom att ett urval av medborgare i det eller de områden som ska inkluderas i undersökningen kontaktas via sms. Det finns en standardenkät som också finns översatt till 9 språk utöver svenska som ni kan använda eller så kan vi komplettera undersökningen med för er kommun/stad specifika frågor som ni vill ställa.

Med trygghetsundersökningen får ni tex viktig information om medborgares upplevda trygghet per område, anmälningsbenägenhet vid brottsutsatthet per område, specifika platser markerade på karta som medborgare upplever otrygga per område och anledningen till varför man upplever just dessa platser som otrygga.

Resultatet av undersökningen kan fås ut som en rapport men görs också tillgängliga för er att själva analysera i ett analysverktyg vilket b.la. gör att resultatet av undersökningen blir användbart under en längre tid och för olika ändamål. Använder kommunen/staden också EMBRACE kan resultatet av undersökningen också visualiseras på karta tillsamans med exempelvis otrygghetsskapande händelser och anmälda brott.

Den samlade kunskapen och erfarenheten hos oss är omfattande vad gäller enkätundersökningar. Vi har hos våra medarbetare mer än 20 års erfarenhet av att genomföra enkätundersökningar med allt ifrån att göra urval av respondenter, utforma frågor och svarsalternativ och analysera och sammanställa resultat. 

Trygghet Bostadsbolag

 

Trygghet Bostadsbolag är ett helt nytt sätt för bostadsbolag och fastighetsägare att mäta upplevd trygghet hos boende i och kring fastigheten man bor i. 

Med undersökningen får ni kunskap om specifika platser kring era fastigheter som era boende upplever otrygga samt även svar på varför dom upplever just dessa platser som otrygga. Information som ger er möjlighet att på effektiva sätt skapa en trygg och attraktiv miljö i och kring era fastigheter.

Med undersökningen kan ni också exempelvis göra en förstudie inför en ombyggnation eller renovering och sedan en eftermätning för att se om projektet bidrog till en tryggare miljö för era boende.

Vi har en standardenkät som kan användas som också finns översatt till 9 olika språk utöver Svenska som kan användas men ni kan också enkelt lägga till egna frågor som är viktiga för just er. Självklart hjälper vi er att formulera rätt frågor utifrån vad ni vill veta.

Resultatet från undersökningen görs tillgängligt i ett digitalt analysverktyg där ni själva kan analysera resultatet och tex jämföra resultatet av olika undersökningar samt även exportera ut resultatrapporter.

Trygghet Näringsliv

 

Trygghet Näringsliv är en digital enkätundersökning som ger kommunen/staden svar på företagares upplevda problem med brott, ordningsstörningar och otrygghet i företagets närområde samt oro att utsättas för brott.

Undersökningen berör frågor om utsatthet för brott, anmälningsbenägenhet samt konsekvenser av utsatthet och upplevd otrygghet. Undersökningen ger en tydlig bild av företagens erfarenheter av brott och otrygghet och dess konsekvenser samt nedbrutna resultat per område, bransch och företagsstorlek.

Vi har en standardenkät som kan användas men det finns också möjligheter för er att komplettera den med egna frågor som är extra viktiga för er.

Resultatet av undersökningen kan fås ut som en rapport men görs också tillgängligt för er att själva analysera i ett analysverktyg vilket gör att resultatet av undersökningen blir användbart under en längre tid och för olika ändamål. Använder kommunen/staden också EMBRACE kan resultatet av undersökningen också visualiseras på karta med exempelvis otrygghetsskapande händelser och anmälda brott.

Trygghet Skola

 

Trygghet Skola är en digital enkätundersökning som ger kommunen/staden svar på skolelevers upplevda trygghet i skolan, varför man upplever skolan trygg eller otrygg, tryggheten i det område man bor i när det är mörkt respektive ljust ute, brottsutsatthet och utsatthet för kränkningar i skolan samt i sociala medier, specifika platser som elever upplever som särskilt otrygga kring skolan och i området där man bor samt varför just dessa exakta platser upplevs otrygga.

Det finns en standardenkät som kan användas. Enkätens frågor är utformade med fokus på att ge kommunen/staden användbar information för att kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser och följa upp dess effekter. Resultaten presenteras per skola,  bostadsområde, kön och årskurs.

Frågorna om trygghet och utsatthet är bland annat från BRÅ:s nationella skolundersökning som möjliggör jämförelse med nationella siffror.

Resultatet av undersökningen kan fås ut som en rapport men görs också tillgängliga för er att själva analysera i ett analysverktyg vilket gör att resultatet av undersökningen blir användbart under en längre tid och för olika ändamål. Använder kommunen/staden också EMBRACE kan resultatet av undersökningen också visualiseras på karta tillsammans med exempelvis otrygghetsskapande händelser och anmälda brott.

Intresserad av trygghetsundersökning med EMBRACE?

Vi demonstrerar gärna EMBRACE och berättar mer om våra tjänster på ett möte med er. Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner samt bostadsbolag. 

Hannes Grafström, ansvarig nya kunder