Meny Stäng

RAPPORTERING OCH ANALYS AV OTRYGGHETSSKAPANDE HÄNDELSER OCH PLATSER

Utse rapportörer som kontinuerligt rapporterar om otrygghetsskapande händelser och brott. EMBRACE möjliggör rapportering och avancerad analys av dessa rapporter.

Rapportera och analysera
med EMBRACE

Var och när sker ordningsstörningar och andra otrygghetsskapande saker och var finns otrygga platser?

En central del av ett effektivt säkerhets- och brottsförebyggande arbete är att ha koll på sådant som kan skapa säkerhetsrisker och otrygghet, även sådant som formellt inte polisanmäls. Med EMBRACE får du och din verksamhet ett effektivt rapporterings- och analysverktyg.

Kartläggning och analys
Det här får du med EMBRACE rapporteringssystem

 Ett rapporterings- och analysverktyg som:

Kan effektivt användas med smartphone, surfplatta eller dator.

Kan användas av en enskild organisation men också i samverkan mellan organisationer. Kommuner, bostadsbolag, med fler kan rapportera i systemet och tillsammans skapa lokala lägesbilder och kontinuerlig statistik. 

Är ett konkret verktyg inom ramen för samverkansarbetssättet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) som används i många svenska kommuner. Rapportering av otrygghetsskapande händelser är ett mycket viktigt komplement till annan statistik såsom anmälda brott, som har problem med mörkertal.

Är flexibelt och kan anpassas. Vad vill Ni rapportera/kartlägga? Vi kan enkelt ta bort, lägga till och även utveckla över tid.

Möjliggör enkla och mer djupgående analyser av var och när problem finns i det avancerade analysverktyget som är enkelt att använda. Händelserna visas på karta men också i diagram och tabeller med underbyggnad i kriminologisk forskning. Snabbt och enkelt ser du var och när mest problem finns och hur utvecklingen över tid ser ut. Du får ett kraftfullt och effektivt analysverktyg som skapar utmärkta förutsättningar för kontinuerligt uppdaterade lägesbilder.

Möjliggör utvärdering av de insatser man sätter in med modulen EMBRACE Insats. Minskar rapporter om problem när insatser gjorts? Minskar vi faktiskt brott och otrygghet och i vilken utsträckning?

Är utformat för att vara i enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR

Intresserad av våra tjänster?

Vi demonstrerar gärna EMBRACE och berättar mer om våra tjänster på ett möte med er. Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner samt bostadsbolag.

Hannes Grafström, ansvarig nya kunder