Meny Stäng

Om oss

Vår verksamhet (Embrace Safety AB) grundades 2016 av Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi, tillsammans med Örebro universitets innovationskontor och holdingverksamhet. Utvecklingen av EMBRACE var ett svar på behov från kommuner i samarbete med polisen och bostadsföretag. De var bekymrade över att inte kunna arbeta systematiskt, strukturerat och kunskapsbaserat i samverkan utan ett effektivt IT-stöd. Idag är EMBRACE det mest använda IT-systemet/systemstödet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Sverige.


Våra visioner

Vår vision är ett samhälle utan brott och otrygghet. Vi gillar idén om nollvision mot brott och otrygghet.

Vår vision är därför också att effektivisera det brottsförebyggande, trygghetsfrämjande arbetet och säkerhetsarbete i Sverige men även i andra länder i världen.

Det gör vi genom att erbjuda ett digitalt verktyg – EMBRACE – och tillhörande kontinuerligt kompetensstöd som möjliggör ett effektivt, systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt.

Våra mål

De organisationer som använder EMBRACE ska med hjälp av EMBRACE tillsammans med vårt kompetensstöd kontinuerligt kunna påvisa positiva effekter av sitt arbete. Dvs. att det leder till färre brott, mer trygghet och säkerhet.

Alla kommuner i Sverige ska använda EMBRACE. I ett nästa steg satsar vi även internationellt.

Så här når vi målen

Vi erbjuder det bästa möjliga IT-systemet och tillhörande kompetensstöd till våra kunder genom att:

Vi har en effektiv organisation och rätt personal och kompetens i rätt roll.

Vi kompetensstödjer många kunder på bästa sätt och personligt men på effektiva stordriftssätt – Med kompetenta kunder får vi större samhällspåverkan och kompetenta EMBRACE-ambassadörer i form av våra kunder som effektivt hjälper med spridning till nya kunder.

Vi månar om och behåller alla våra kunder över lång tid.

Vi utvecklar och förbättrar EMBRACE och vårt kompetensstöd kontinuerligt med hjälp av kunders behov och relevant ny kunskap och forskning.


Kontaktpersoner

Johan Rydberg
VD och ansvarig nya kunder.

Johan är Embrace Safetys VD, partner och ansvarig för nya kunder. Du som vill veta mer om EMBRACE och som ännu inte är vår kund, kontakta Johan.

E-post: johan.rydberg@embrace-safety.se
Tel: 070-6759255

Anton Fahlgren
Utbildare & kundansvarig.

Anton är partner och utbildad kriminolog med flerårig erfarenhet av kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Han jobbar som utbildare och kundansvarig till våra kommuner och deras samverkanspartners och har en mångårig och gedigen erfarenhet.

E-post: anton.fahlgren@embrace-safety.se
Tel: 070-5506634

Hannes Grafström
Kundansvarig

Hannes är utbildad kriminolog och jobbar som kundansvarig till våra kommuner och deras samverkanspartners. Hannes jobbar också med att presentera våra tjänster för organisationer som ännu inte använder EMBRACE eller våra övriga tjänster så om ni vill veta mer om oss är ni välkomna att kontakta Hannes.

E-post: hannes.grafstrom@embrace-safety.se
Tel: 073-5544914

Henrik Andershed
Utvecklings- och kvalitetsansvarig.

Henrik är Embrace Safetys grundare, huvudägare och styrelseordförande. Han är utvecklings- och kvalitetsansvarig på Embrace Safety. Henrik är också professor i psykologi och kriminologi med mer än 150 vetenskapliga publikationer på sin meritlista.

E-post: henrik.andershed@embrace-safety.se
Tel: 070-6581381


Vill du arbeta hos oss? 
Vi håller ständigt utkik efter nya kompetenta medarbetare. Delar du vår vision om att förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, har en högskoleexamen och ett socialt patos med viljan att förändra världen till det bättre, och vill vara en del av en spännande och växande verksamhet – kontakta gärna Johan Rydberg med ett personligt brev och CV: johan.rydberg@embrace-safety.se


Embrace safety AB
Org.nr: 559081-1898

Bankgiro
316-8416

Postadress
Embrace Safety AB
Olaigatan 34
703 61 Örebro

Fakturaadress
Vi har nu stöd för E-fakturor och ber er därför välja ett av nedanstående alternativ.

E-faktura (edi):
Vill ni skicka E-faktura till oss så för att koppla ihop, vänligen skicka en inbjudan via ert affärssystem alternativt sänd oss er mailadress så genomför vi kopplingen.

PDF-faktura via mail:
Vi kan ta emot fakturor som PDF-filer från ert ekonomisystem. E-post: inbox.lev.848071@arkivplats.se

Pappersfakturor skickas till fakturaadress:
Embrace Safety AB
Olaigatan 34
703 61 Örebro

Besöksadress
Våra lokaler finns på Olaigatan 34 i centrala Örebro.


Dataskyddsombud
Henrik Andershed
Embrace Safety AB
Tel: 070-6581381
E-post: henrik.andershed@embrace-safety.se

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Datainspektionen
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.


Personuppgiftsansvarig för uppgifter om EMBRACEs kunder/användare
Embrace safety AB (Org.nr: 559081-1898)
Hemsida: www.embrace-safety.se
E-post: info@embrace-safety.se
Telefon: 070-6581381
E-post: info@embrace-safety.se