Meny Stäng

För rapportörer

Viktig information till dig som rapporterar in otrygghetsskapande händelser samt till dig som godkänner rapporter (Admin) i EMBRACE

Vad är EMBRACE?

EMBRACE är ett IT-system som gör det möjligt för kommunen eller staden att i samverkan med tex polis och bostadsbolag kartlägga otrygghetsskapande händelser, skapa en lägesbild av brott och otrygghet, analysera lägesbilden exempelvis utifrån var och när i kommunen det är vanligast med otrygghetsskapande händelser, dokumentera insatser riktade mot problemen man identifierar i analysen samt utvärdera insatsernas effekt. Detta arbetssätt används för att man ska kunna arbeta mer effektivt med att förebygga brott och främja trygghet i kommunen/staden.

Varför är mina rapporter viktiga?

Dina rapporter av otrygghetsskapande händelser utgör grunden i din kommuns brottsförebyggande arbete. Det är tex utifrån den information som du lämnar som man fördelar resurser i samverkan med tex polisen för att förebygga otrygghet och eventuellt fortsatta problem i ditt område.

Utbildningsfilm för dig som är användare av EMBRACE (15min)

Den här filmen rekommenderas för dig som är rapportör, admin-användare eller analys-användare i EMBRACE då den detaljerat beskriver hur man ska rapportera händelser med EMBRACE.

 

Rapportera händelser enkelt och snabbt med EMBRACE i Smartphone

Det är säkert och enkelt att rapportera händelser med en smartphone i EMBRACE. Allt du kan göra med din dator i EMBRACE kan du också göra med din smartphone.

Se 4-minutersfilmen om hur man rapporterar i EMBRACE med smartphone här nedanför.