Meny Stäng

För rapportörer

Viktig information till dig som rapporterar otrygghetsskapande händelser och platser med EMBRACE

Varför rapportera? Vad är EMBRACE?

EMBRACE är ett system som gör det möjligt för kommunen/staden att arbeta effektivare i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

En jätteviktig del av ett effektivt trygghetsskapande arbete är att kommunen/staden får kunskap/rapporter om händelser som kan påverka tryggheten.

Dina och andras rapporter ger information om var och när olika saker sker och vilka platser och områden som just nu är i behov av trygghetsskapande insatser från till exempel kommunen, fastighetsägare eller polisen.

Du som rapportör är jätteviktig och dina rapporter är grunden i det trygghetsskapande arbetet.

Dina rapporter ÄR väldigt viktiga. Alla rapporter läses och används för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Dina rapporter om otrygghetsskapande händelser utgör grunden i din kommuns brottsförebyggande arbete.

Det här rapporterar du – Var uppmärksam på dessa saker!

 • Skadegörelse
  • Rapporter om till exempel klotter, glaskross, brand eller andra typer av skadegörelser mot egendom.
 • Incident mot anställd
  • Rapporter om till exempel anställd som hindrats från att utföra arbetsuppgift, anställd som upplevt sig otrygg på jobbet, anställd utsatt för hotfullt beteende eller anställd utsatt för våld.
 • Otrygghetsskapande samling av personer
  • Rapporter om samlingar av personer som du eller någon annan upplever som otrygghetsskapande. Det handlar om samlingar av personer i till exempel trapphus, förrådsutrymmen, källare, köpcentrum, garage eller på en plats utomhus.
 • Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande
  • Rapporter om bråk, våld, inbrott, rån, misstänkt droghantering, olovligt boende/sovplats, olovlig trafik eller om det påträffats tillhyggen eller stenupplag som man kan misstänka kan användas i ordningsstörande syfte.
 • Otrygg plats
  • Rapporter om att en plats upplevs som otrygg och varför du upplever den så. Det kan till exempel vara bristfällig belysning eller insyn, det vill säga att platsen upplevs mörk eller skyddad från insyn på ett sätt som gör att den upplevs otrygg. Platsen kan också upplevas otrygg på grund av exempelvis förekomst av klotter, skadegörelse eller nedskräpning eller att platsen är ödslig/folktom.
 • Arrangemang
  • Rapporter om kommande arrangemang. Det handlar om demonstrationer/manifestationer, idrottsarrangemang, konserter, områdesarrangemang, ungdomsfester, uthyrning av lokaler, uthyrning av skola eller kommande ungdomssamlingar.

Så här gör du för att rapportera – Steg för steg.

Om du är ny användare: Du får ett välkomstmejl från EMBRACE. Följ instruktionerna för att skapa ett eget lösenord. Kontrollera din skräpkorg om du inte får mejlet.

Tänk på att det går bra att rapportera med din Smartphone men också med surfplatta eller dator. När du blivit van går det snabbt.

Rapportera – steg för steg:

 1. Logga in på sidan: embracesafety.se/login

Du kan lägga till denna inloggningssida på din hemskärm i din Smartphone. Då syns inloggningssidan som en EMBRACE-App och nästa gång du ska logga in klickar du bara på den EMBRACE-ikonen.

 1. Under rubriken ”Ange din enhet”, välj i rull-listan vilken Enhet du tillhör.
 2. Klicka på Rapportera.
 3. Rapportera det du har att rapportera under lämplig kategori. Till exempel en Skadegörelse rapporterar du under rubriken ”Har du en skadegörelse att rapportera?”. Klicka på Ja och rapportera sedan plats, tid, med mer (se 10 viktiga saker som är viktiga att tänka på när du rapporterar).
 4. På sista sidan i rapporteringen (Inskickningssidan) kan du beskriva något annat än specifika händelser som är relevant för tryggheten i det område/verksamhet som du rapporterar från.
 5. Om du inte har någon specifik händelse att rapportera ska du regelbundet skicka in en Nollrapport. När du angett din enhet, Klicka på Nollrapport. Det är en viktig rapport eftersom du som rapportör då säger att du har uppmärksammat att inget har hänt. På sista sidan i rapporteringen (Inskickningssidan) kan du beskriva något annat än specifika händelser som är relevant för tryggheten i det område/verksamhet som du rapporterar från.

10 viktiga saker – Att tänka på för dig som rapporterar!

Var så noga som möjligt när du rapporterar. Ju mer specifik information du rapporterar om händelsen, platsen och tiden, desto mer användbar är din rapport.

 1. Du kan skicka in en rapport med smartphone, surfplatta eller dator när som helst dygnet runt. Du kan skicka in en rapport med en händelse i taget eller samla ihop flera händelser och skicka in dessa i samma rapport.

 2. Rapportera mer om händelsen snarare än mindre. Misstanke om droghandel är exempelvis viktigt att rapportera om även om du inte är helt säker att det du observerat helt säkert var droghandel.

 3. Gör en bedömning av det du observerat. Om du exempelvis gör bedömningen att en viss samling av personer av dig eller någon annan kan upplevas otrygghetsskapande så ska du rapportera det även om någon annan skulle kunna göra en annan bedömning.

 4. Ange så exakt adress och position som möjligt. Du kan klicka direkt i kartan och ange platsen för händelsen. När du klickar i kartan får du upp en röd markör. Zooma in i kartan och placera den röda markören på exakt position (t.ex. precis på den fasad på byggnaden vars fönster blivit krossat). För att snabbare orientera dig i kartan kan du om du vill först välja Område i gardinen högst upp, då zoomar kartan in på det området och du kan snabbare klicka dit den röda markören. Adress och område fylls i automatiskt när du klickar i kartan.

  Du kan om du vill istället för att klicka i kartan ange gatuadress och gärna också gatunummer (du behöver inte först ange område) och sedan klicka på knappen “Visa plats på kartan (om du skrivit gatuadress)”. Då kommer den röda markören fram på den adressen i kartan. Flytta sen den röda markören i kartan till den exakta platsen/positionen för det du rapporterar om. Adressen kommer justeras automatiskt när du flyttat den röda markören.


  Om en adress som du vet finns i kartan inte hittas när du skrivit in adressen kan det bero på att du först valt område i listan längst upp och valt fel område. 

   

 5. Om en händelse inte bara har hänt på en specifik plats utan i ett helt område (t.ex. olovlig trafik förekommer i hela området) eller händelsen har skett i området men oklart exakt var, välj det aktuella området i listan längst upp och kryssa sedan: ”Händelsen berör hela området (t.ex. hela bostadsområdet, hela city) eller plats för händelsen är okänd men har hänt någonstans i området.”

 6. Ange tiden för händelsen så exakt som möjligt. Om du vet den exakta tiden för händelsen, ange den. Om du inte vet exakt tid, ange då ett tidsspann, dvs. start och slut mellan datum och klockslag som det mest troligt har skett. Det kan innebära att tidsspannet du anger för en händelse ibland är på några timmar och ibland på flera dagar, eller kanske en hel vecka, och det går bra. Var dock alltid så noga du kan vara och rapportera den information du har. ”Tidpunkten är okänd” anger du endast i mycket sällsynta fall då tiden är helt oklar.

 7. Rapportering i EMBRACE ersätter inte en polisanmälan. Det som ska rapporteras i EMBRACE rapporteras där. Sådant som anses vara brott ska också polisanmälas på vanligt sätt.

 8. Inga namn eller beskrivningar av specifika personer ska rapporteras. Fokus är på att rapportera om händelser och otrygga platser, inte om specifika personer. Beskriv det du vet om händelsen och hur det verkar ha gått till men inte de specifika involverade personerna.

 9. Rapportera regelbundet och skicka in en så kallad ”Nollrapport” även när inget särskilt har hänt eller när något har hänt som inte innefattas i de olika händelsetyperna som du kan rapportera om i EMBRACE. Du kan i din nollrapport på sista sidan, den som heter ”Inskickningssidan” kort beskriva läget i det område du är rapportör i, t.ex. ”I Vaxnäs har det under senaste veckan varit lugnt” eller ”Flera anställda har känt av en ”konstig stämning” bland de unga som ofta är i Vaxnäs Centrum som om något är på väg att hända”.

 10. Rapportera eventuella åtgärder. Ange de åtgärder som gjorts på grund av den rapporterade händelsen. Exempel på en åtgärd som kan rapporteras är att en polisanmälan är gjord. Om ingen åtgärd är gjord kan du ange ”Ingen åtgärd gjord”.

Var hamnar mina rapporter och vem ser vad?

Dina rapporter kommer först in till en person i din organisation som har som arbetsuppgift att ta emot och kontrollera de inkomna rapporterna. Nu kontrolleras att allt ser rätt ut och att inga känsliga individ-/personuppgifter har skrivits in i rapporten – i så fall tas dessa nu bort. Den här personen kan komma att kontakta dig för följdfrågor om en händelse eller för att hjälpa dig med rapporteringen på olika sätt.

När din rapport har kontrollerats och godkänts hamnar den i ett analysverktyg i EMBRACE. Händelsen du rapporterat in blir en punkt på en karta och man ser vad det är för typ av händelse och vilken tid den inträffade. De organisationer som din egen organisation samverkar med kan också se dina rapporter. Här i analysverktyget syns dock inte ditt namn eller några andra uppgifter kopplade till dig som rapportör.

Alla funktioner i EMBRACE nås via inloggning och det är bara de som är behöriga användare i EMBRACE som kan logga in. Dina rapporter ligger inte öppet presenterade på webben.

Kortfattad utbildningsfilm för dig som är användare av EMBRACE

Den här filmen (15 min) rekommenderas för dig som är rapportör, admin-användare eller analys-användare i EMBRACE då den detaljerat beskriver hur du ska rapportera händelser med EMBRACE.

Rapportera händelser enkelt och snabbt med EMBRACE i Smartphone

Det är säkert och enkelt att rapportera händelser med en smartphone i EMBRACE. Allt du kan göra med din dator i EMBRACE kan du också göra med din smartphone.

Se 4-minutersfilmen om hur du rapporterar i EMBRACE med smartphone här nedanför.

Se en kort film om hur du gör EMBRACE till en app i din smartphone (Android) här nedanför.

Se en kort film om hur du gör EMBRACE till en app i din smartphone (Iphone) här nedanför.