Meny Stäng

För rapportörer

Viktig information till dig som rapporterar otrygghetsskapande händelser via EMBRACE

 

Vad är EMBRACE?

EMBRACE är ett IT-system som gör det möjligt för kommunen eller staden att i samverkan med tex polis och bostadsbolag kartlägga otrygghetsskapande händelser, skapa en lägesbild av brott och otrygghet, analysera lägesbilden exempelvis utifrån var och när i kommunen det är vanligast med otrygghetsskapande händelser, dokumentera insatser riktade mot problemen man identifierar i analysen samt utvärdera insatsernas effekt. Detta arbetssätt används för att man ska kunna arbeta mer effektivt med att förebygga brott och främja trygghet i kommunen/staden.

 

Dina rapporter är viktiga!

Dina rapporter ÄR väldigt viktiga. Alla rapporter läses och används för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Dina rapporter av otrygghetsskapande händelser utgör grunden i din kommuns brottsförebyggande arbete. Det är utifrån den information som du rapporterar som man fördelar resurser i samverkan med bland andra polisen för att förebygga brott och otrygghet och för att utvärdera insatser som görs.

 

Att tänka på för dig som rapporterar – 10 viktiga saker.

Var så noga som möjligt när du rapporterar. Ju mer specifik information du rapporterar om händelsen, platsen och tiden, desto mer användbar är din rapport.

  1. Du kan skicka in en rapport med smartphone, surfplatta eller dator när som helst dygnet runt. Du kan skicka in en rapport med en händelse i taget eller samla ihop flera händelser och skicka in dessa i samma rapport.
  2. Rapportera mer om händelsen snarare än mindre. Misstanke om droghandel är exempelvis viktigt att rapportera om även om du inte är helt säker att det du observerat helt säkert var droghandel. 
  3. Gör en bedömning av det du observerat. Om du exempelvis gör bedömningen att en viss samling av personer av dig eller någon annan kan upplevas otrygghetsskapande så ska du rapportera det även om någon annan skulle kunna göra en annan bedömning. 
  4. Ange så exakt adress och position som möjligt. Om du vet gatuadressen för det du ska rapportera behöver du inte först ange område utan kan direkt skriva in adressen. Om du vet eller kan ta reda på numret på adressen är det bra och bör skrivas med. Kontrollera alltid att den röda markören hamnar på rätt plats. Flytta den röda markören i kartan till den exakta platsen/positionen för det du rapporterar om (t.ex. precis på den fasad på byggnaden vars fönster blivit krossat). Om en adress inte hittas kan det bero på att det är en ny adress (t.ex. nybyggda hus och nya gator), välj då rätt område i listan längst upp och zooma in i kartan till den aktuella platsen och finn ett gatunamn så nära den rätta platsen som möjligt och flytta därefter den röda markören till den korrekta platsen/positionen. Om en adress som du vet finns i kartan inte hittas när du skrivit in adressen kan det bero på att du först valt område i listan längst upp och valt fel område. 
  5. Om en händelse inte bara har hänt på en specifik plats utan i ett helt område (t.ex. olovlig trafik förekommer i hela området) eller händelsen har skett i området men oklart exakt var, välj det aktuella området i listan längst upp och kryssa sedan: ”Händelsen berör hela området (t.ex. hela bostadsområdet, hela city) eller plats för händelsen är okänd men har hänt någonstans i området.”
  6. Ange tiden för händelsen så exakt som möjligt. Om du vet den exakta tid för händelsen, ange den. Om du inte vet exakt tid, ange då ett tidsspann, dvs. start och slut mellan datum och klockslag som det mest troligt har skett. Det kan innebära att tidsspannet du anger för en händelse ibland är på några timmar och ibland på flera dagar, eller kanske en hel vecka, och det går bra. Var dock alltid så noga du kan vara och rapportera den information du har. ”Tidpunkten är okänd” anger du endast i mycket sällsynta fall då tiden är helt oklar.
  7. Rapportering i EMBRACE ersätter inte en polisanmälan. Det som ska rapporteras i EMBRACE rapporteras där. Sådant som anses vara brott ska också polisanmälas på vanligt sätt.
  8. Inga namn eller beskrivningar av specifika personer ska rapporteras. Fokus är på att rapportera om händelser och otrygga platser, inte om specifika personer. Beskriv det du vet om händelsen och hur det verkar ha gått till men inte de specifika involverade personerna.
  9. Rapportera regelbundet och skicka in en så kallad ”Nollrapport” även när inget särskilt har hänt eller när något har hänt som inte innefattas i de olika händelsetyperna som du kan rapportera om i EMBRACE. Du kan i din nollrapport på sista sidan, den som heter ”Inskickningssidan” kort beskriva läget i det område du är rapportör i, t.ex. ”I Vaxnäs har det under senaste veckan varit lugnt” eller ”Flera anställda har känt av en ”konstig stämning” bland de unga som ofta är i Vaxnäs Centrum som om något är på väg att hända”.
  10. Rapportera eventuella åtgärder. Ange de åtgärder som gjorts på grund av den rapporterade händelsen. Exempel på en åtgärd som kan rapporteras är att en polisanmälan är gjord. Om ingen åtgärd är gjord kan du ange ”Ingen åtgärd gjord”.

 

Utbildningsfilm för dig som är användare av EMBRACE (15min)

Den här filmen rekommenderas för dig som är rapportör, admin-användare eller analys-användare i EMBRACE då den detaljerat beskriver hur man ska rapportera händelser med EMBRACE.

 

Rapportera händelser enkelt och snabbt med EMBRACE i Smartphone

Det är säkert och enkelt att rapportera händelser med en smartphone i EMBRACE. Allt du kan göra med din dator i EMBRACE kan du också göra med din smartphone.

Se 4-minutersfilmen om hur man rapporterar i EMBRACE med smartphone här nedanför.