Meny Stäng

UTVÄRDERA BROTTSFÖREBYGGANDE INSATSER

Det är svårt. Vi gör det enkelt. Vi kallar det EMBRACE Insats.

Utan utvärdering ingen kunskap.


Inget är väl viktigare i förebyggande arbetet än att utvärdera de insatser vi gör? Om vi inte följer upp och utvärderar vet vi inte om det vi gjort har haft någon effekt. Men, att göra en utvärdering kräver hög kompetens i utvärderingsmetodik. Vi har byggt in metodiken i EMBRACE för att göra det enkelt. Nu blir inte utvärderingar stora och alldeles för tidskrävande projekt. Vi kallar det EMBRACE Insats.

Flyttar problemen på sig?


Vi erbjuder ett effektivt och lättanvänt IT-system för utvärdering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser; EMBRACE Insats.

Alla brott flyttar sig inte, men vissa gör det. När vi exempelvis gjort brottsförebyggande eller trygghetsfrämjande insatser på en plats ska vi alltid ställa oss frågan om problemen som nu har minskat på just den platsen där vi gjort insatserna har flyttat sig till närliggande eller andra platser. Det kan vi enkelt undersöka med EMBRACE Insats.

Intresserad av att utvärdera insatser med EMBRACE?

Vi demonstrerar gärna EMBRACE och berättar mer om våra tjänster på ett möte med er. Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner samt bostadsbolag.

Hannes Grafström, ansvarig nya kunder