Meny Stäng

KONKRET KUNSKAPSSTÖD FÖR ETT EFFEKTIVARE ARBETE

Vi hjälper er med det ni behöver hjälp med för ett effektivare brottsförebyggande arbete.
Vi kallar det Kunskapsstöd & Support (K&S).

Har ni kommit kortare eller längre?
Spelar ingen roll - Vi hjälper er där ni är.

 

Med oss får ni stöd av utbildade och erfarna handledare och utbildare som stöttar och stärker. Oavsett om ni  kommit kortare eller längre i er resa mot ett mer kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Vi hjälper er där ni är och utgår ifrån era specifika behov av hjälp.

Vi kan konkret vägleda och hjälpa er att komma igång med ett kunskapsbaserat arbete i samverkan, precis ett sådant arbete som kommer krävas av den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. 

Vi har omfattande erfarenhet av att hjälpa kommuner och deras samverkansparter till ett effektivare, mer systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Via oss får du och din kommun kontakt med många andra kommuner som delar dina ambitioner om ett effektivt brottsförebyggande arbete.

Vad innebär
Kunskapsstöd & Support (K&S) från oss?
Det här ingår:

Konkret stöd av utbildade och erfarna handledare och utbildare som stöttar och stärker. Oavsett om ni  kommit kortare eller längre i er resa mot ett mer kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Vi hjälper er där ni är och utgår ifrån era specifika behov av hjälp. Tillsammans gör vi en plan för form och innehåll i stödet.

Konkret vägledning och hjälp för att ni ska kunna: 

Komma igång med ett kunskapsbaserat arbete i samverkan, precis ett sådant arbete som kommer krävas av den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. 

Kartlägga otrygghet och brott på effektiva och bra sätt i er kommun.

Göra bra och användbara orsaksanalyser av specifika problembilder.

Fatta genomtänkta beslut om vilka insatser som är lämpligast och effektivast.

Utvärdera insatser på smarta och användbara sätt – för att kunna se i vilken utsträckning de insatser man gör i kommunen faktiskt har brotts- och otrygghetsminskande effekter.

Kontakt med många andra kommuner som delar dina ambitioner om ett effektivt brottsförebyggande arbete.

Möjlighet att ta del av regelbundna webbinarier om effektivt brottsförebyggande arbete tillsammans med andra kommuner. 

Tillgång till en egen webbportal “Vår sida” som innehåller kunskapsmaterial med utbildningsfilmer, sammanställningar av aktuell forskning och mallar för till exempel veckolägesbilder, dokumentation av problembilder, orsaksanalyser, med mer.

Tillgång till löpande support och stöd.

Intresserad av våra tjänster?

Vi demonstrerar gärna EMBRACE och berättar mer om våra tjänster på ett möte med er. Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner samt bostadsbolag.

Hannes Grafström, ansvarig nya kunder