Meny Stäng

System- och kunskapsstöd för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

Våra tjänster

Allt vi gör handlar om att möjliggöra för er verksamhet att arbeta effektivt och kunskapsbaserat i ert brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Tillsammans sätter vi ihop det paket av tjänster som passar er.

Vad vi erbjuder

Vi möjliggör ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete med ett lättanvänt och kraftfullt systemstöd – EMBRACE – men också med kontinuerligt kunskapsstöd, ett partnerskap med syftet att effektivisera arbetet.

Vi möjliggör för kommuner att följa lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete och exempelvis att upprätta den lägesbild och åtgärdsplan som krävs.
Läs mer här.  

Vårt mål är att ni som EMBRACE-användare ska effektivisera ert brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete och kunna påvisa positiva effekter: Minskad brottslighet och ökad trygghet.

Varför EMBRACE?

Ett prisbelönt och Sverigeledande system- och kunskapsstöd för brottsförebyggande arbete.

En kunnig och tydlig partner med evidensgrund i det vi levererar. Universitetsutbildade kriminologer med gedigen kunskap om brottsförebyggande arbete och erfarenhet från många organisationer. 

Strukturerade och tydliga arbetssätt. Vi hjälper alla kunder med en strukturerad implementering och stöttar kontinuerligt med vårt Kunskapsstöd & Support.

Vi möter er där ni står idag. Vi är vana med både mindre och större kommuner. 

Vi samarbetar med andra ledande aktörer inom det brottsförebyggande området vars tjänster vi gärna förmedlar. Exempelvis verksamheten Urban Utveckling.
Läs mer här.

Personuppgiftshantering strikt enligt Dataskyddsförordningen - GDPR

Serverdrift i Sverige

Systematiskt arbete med IT- och informationssäkerhet. Vi är ISO-certifierade enligt 27001

Flera hundra organisationer
använder EMBRACE

Hör från några av våra användare här:

Intresserad?

Vi demonstrerar gärna EMBRACE och berättar mer om våra tjänster på ett möte med er och vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner. Kontakta gärna oss så presenterar vi hur EMBRACE kan användas hos er!

Johan Rydberg, VD och ansvarig nya kunder

Johan