Meny Stäng

Vi kan brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

Vi möjliggör ett effektivt arbete med
system- och kunskapsstöd

Vi kan brottsförebyggande och

trygghetsfrämjande arbete

Vi möjliggör ett effektivt arbete med
system- och kunskapsstöd

Vi kan brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete

Vi möjliggör ett effektivt arbete med system- och kunskapsstöd

Vad vi erbjuder

Vi möjliggör ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete med ett lättanvänt och kraftfullt systemstöd – EMBRACE – men också med kontinuerligt kunskapsstöd, ett partnerskap med syftet att effektivisera arbetet.

Vi möjliggör för kommuner att följa lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete och exempelvis att upprätta den lägesbild och åtgärdsplan som krävs.
Läs mer här.  

Vårt mål är att ni som EMBRACE-användare ska effektivisera ert brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete och kunna påvisa positiva effekter: Minskad brottslighet och ökad trygghet.

Personuppgiftshantering strikt enligt Dataskyddsförordningen - GDPR

Serverdrift i Sverige

Systematiskt IT- och informationssäkerhetsarbete. Vi är ISO-certifierade enligt 27001

Varför EMBRACE?

Ett prisbelönt och Sverigeledande system- och kunskapsstöd för brottsförebyggande arbete.

En kunnig och tydlig partner med evidensgrund i det vi levererar. Universitetsutbildade kriminologer med gedigen kunskap om brottsförebyggande arbete och erfarenhet från många organisationer. 

Strukturerade och tydliga arbetssätt. Vi hjälper alla kunder med en strukturerad implementering och stöttar kontinuerligt med vårt Kunskapsstöd & Support.

Vi möter er där ni står idag. Vi är vana med både mindre och större kommuner. 

Vi samarbetar med andra ledande aktörer inom det brottsförebyggande området vars tjänster vi gärna förmedlar. Exempelvis verksamheten Urban Utveckling.
Läs mer här.

Flera hundra organisationer
använder EMBRACE

Hör från några av våra användare här:

Intresserad?

Vi demonstrerar gärna EMBRACE och berättar mer om våra tjänster på ett möte med er. Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner samt bostadsbolag.

Hannes Grafström, ansvarig nya kunder