Enkelt och kraftfullt system för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

För att minska brott och otrygghet krävs kontinuerlig kartläggning och analys som möjliggör effektiva åtgärder. EMBRACE gör att ni effektivare kan samverka mellan kommunen, polisen, bostadsföretag och andra. Alla aktörer kan rapportera in händelser, brott och otrygga platser och tillsammans kan ni identifiera problem och analysera dess orsaker för att sen sätta in och utvärdera insatser. Allt detta med EMBRACE.

"Vår vision är att effektivisera det brottsförebyggande, trygghetsfrämjande arbetet och säkerhetsarbete i Sverige men även i andra länder i världen. Det gör vi genom att erbjuda ett digitalt verktyg - EMBRACE – och tillhörande kontinuerligt kompetensstöd som möjliggör ett effektivt, systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt."

Henrik Andershed, grundare och professor i kriminologi och psykologi
Stöd för informationsinsamling - Vad, var och när?
Stöd för informationsinsamling - Vad, var och när?

EMBRACE IQ (Input Questionnaire)

Stöd för kartläggning och analys - Var, när och varför finns problem?
Stöd för kartläggning och analys - Var, när och varför finns problem?

EMBRACE Insight

Stöd för utvärdering av insatser - Vad fungerar?
Stöd för utvärdering av insatser - Vad fungerar?

EMBRACE Insight Insats

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.