Mer systematik och effektivitet i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Svensk kommun eller stadsdel? Säkerhetsverksamhet? Förverkliga ett kunskapsbaserat trygghetsfrämjande arbete med EMBRACE som IT-system. Otrygghet och brott uppträder lokalt, vid specifika platser och vid specifika områden. Det är vanligt att även orsakerna är lokala. Effektiva åtgärder för att minska brott och otrygghet kräver kontinuerlig kartläggning och analys av dina lokala förhållanden. Med EMBRACE får du och din verksamhet ett kraftfullt men lättanvänt digitalt verktyg för kartläggning och analys av de förhållanden som gäller för ditt område eller det som din säkerhetsverksamhet behöver kartlägga och analysera. EMBRACE ger dig och andra aktörer möjligheter till gemensamma lägesbilder och kan förbättra er samverkan.

"Vår vision är att effektivisera det brottsförebyggande, trygghetsfrämjande arbetet och säkerhetsarbete i Sverige men även i andra länder i världen. Det gör vi genom att erbjuda ett digitalt verktyg - EMBRACE – och tillhörande kontinuerligt kompetensstöd som möjliggör ett effektivt, systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt."

Henrik Andershed, grundare och professor i kriminologi och psykologi
Stöd för informationsinsamling - Vad, var och när?
Stöd för informationsinsamling - Vad, var och när?

EMBRACE IQ (Input Questionnaire)

Stöd för kartläggning och analys - Var, när och varför finns problem?
Stöd för kartläggning och analys - Var, när och varför finns problem?

EMBRACE Insight

Stöd för utvärdering av insatser - Vad fungerar?
Stöd för utvärdering av insatser - Vad fungerar?

EMBRACE Insight Insats

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.