Meny Stäng

FÖREBYGG BROTT OCH OTRYGGHET

Vi möjliggör ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

Vad är EMBRACE?

EMBRACE är det Sverigeledande systemet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan. Vi möjliggör ett kunskapsbaserat arbete med ett enkelt men kraftfullt systemstöd och ett partnerskap som tillför kunskap och effektivitet. Vi samarbetar med små och stora kommuner, bostads-/fastighetsbolag och andra samhällsaktörer i hela Sverige.

Vi möjliggör för kommuner att följa lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
Läs mer här om hur vi konkret gör det.  

Med EMBRACE kan ni göra allt det som ett kunskapsbaserat arbete innebär: Kontinuerligt kartlägga och skapa gemensamma lägesbilder, analysera brottens, otrygghetens och otrygghetsskapande händelsers orsaker, dokumentera samordnade insatser som riktas mot problemens orsaker, följa upp och utvärdera de insatser ni gör, samt återkoppla resultatet till beslutsfattare och invånare.

Vi möjliggör ett kunskapsbaserat arbete i små och stora kommuner.

Varför EMBRACE?

Vi erbjuder ett effektivt och lättanvänt systemstöd men också utbildning, kunskapsstöd och på så sätt ett kontinuerligt partnerskap med syftet att tillsammans med er effektivisera arbetet, alltså; skapa mer trygghet och förebygga fler brott.

Vi erbjuder alltså inte bara ett systemstöd. Med oss får ni stöd av våra utbildade kontaktpersoner som stöttar och stärker med det vi kallar Kunskapsstöd & Support (K&S). Vi hjälper er konkret med att komma igång med ett kunskapsbaserat arbete. Ni får också tillgång till en webbportal ”Vår sida” som innehåller kunskapsmaterial med utbildningsfilmer, sammanställningar av aktuell forskning och mallar för exempelvis veckolägesbilder, dokumentation av problembilder, orsaksanalyser, tertialanalyser, årsanalyser, med mer. Vi erbjuder utbildningar inom brottsförebyggande arbete, till exempel om kunskapsbaserat arbete och orsaksanalyser.

Våra tjänster

Här skapar man trygghet med EMBRACE

EMBRACE är idag det mest använda systemet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Sverige. Man arbetar ofta med EMBRACE tillsammans i samverkan mellan kommunen, polismyndigheten, bostadsföretag, med fler. Hör från några av våra användare här.

Intresserad av våra tjänster?

Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner. Kontakta gärna mig om ni vill veta mer eller vill att jag förutsättningslöst presenterar ett förslag hur ett samarbete utifrån era specifika förutsättningar och behov skulle kunna se ut!
Johan Rydberg, VD och ansvarig nya kunder

Johan