Meny Stäng

Viktig befolkningsstatistik
på områdesnivå

Lägesbilder och analys av risk- och skyddsfaktorer för brott och otrygghet. Vi kallar det EMBRACE Demografi.

Vad är EMBRACE Demografi?

 

EMBRACE Demografi är ett helt centralt verktyg för att kunna bedriva ett effektivt kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 

I EMBRACE Demografi finns flera mycket viktiga befolkningsstatistikområden för brott och otrygghet såsom exempelpvis utbildningsnivå, arbetslöshet, inkomst, boendeform och familjesammansättning. Du kan välja att titta på statistiken för hela kommunen men också ett eller flera geografiska områden inom kommunen och även jämföra områden med varandra. Du ser också utvecklingen av statistiken över tid, år för år. Du får svar på frågor såsom; Förändras inkomstnivå, arbetslöshet och utbildningsnivå år för år i ett visst område i vår kommun? Hur ser detta ut jämfört med andra områden i kommunen? Hur ser detta ut jämfört med siffrorna för hela kommunen sammantaget?

Ni som också använder EMBRACE för händelserapportering kan också se händelserna lager-på-lager i karta tillsammans med exempelvis inkomstnivå och arbetslöshet. Men, EMBRACE Demografi kan användas av verksamheter som inte använder andra EMBRACE-tjänster.

Varför EMBRACE Demografi?

 

För att förstå varför och hur brott och otrygghet fördelar sig som det gör geografiskt inom en kommun eller stadsdel behövs kunskap och statistik om befolkningen i respektive område. Med EMBRACE Demografi får du tillgång till ett enkelt men mycket kraftfullt verktyg för att se befolkningsstatistik såsom utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning per område din kommun/stadsdel. Dessa faktorer är viktiga risk- och skyddsfaktorer för brott och otrygghet. I händerna får du alltså mycket viktig statistik som du enkelt själv kan ta fram och analysera. Du får tillgång till helt nödvändig information för era brottsförebyggande och trygghetsfrämjande lägesbilder, analyser, åtgärdsplaner och inte minst för era uppföljningar.

EMBRACE Demografi har fått ett otroligt fint bemötande och vi hoppas och tror att även du och ni er ert brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete ska se en stor nytta med denna statistik i exempelvis era årsanalyser, tertialanalyser och lägesbilder.

Intresserad av EMBRACE Demografi?

Vi demonstrerar gärna EMBRACE och berättar mer om våra tjänster på ett möte med er. Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner samt bostadsbolag.

Hannes Grafström, ansvarig nya kunder