Meny Stäng

Info från andra system till EMBRACE

Samla information i EMBRACE för bästa möjliga statistik och lägesbilder.

Berika statistiken i EMBRACE
med info från andra system

 

Ni eller era samverkanspartners har kanske andra redan driftsatta system som används för rapportering av incidenter eller brott som är relevanta för ert brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

Många verksamheter går helt över till EMBRACE som rapporteringsverktyg men vi gör det möjligt att enkelt och kontinuerligt föra över info från andra system till EMBRACE.

Det här innebär att ni kan samla all relevant information i EMBRACE för bästa möjliga statistik och lägesbilder. Det kan exempelvis handla om statistik om anmälda brott från polismyndigheten.

Exempel på information från andra system som kan samlas och göras analyserbart i EMBRACE

 

Statistik om anmälda brott på områdesnivå i er kommun i EMBRACE.

Trots dess problem med mörkertal är statistik om anmälda brott som är analyserbar ända ner på respektive område (t.ex. bostadsområde, centrum, etc) i en kommun en viktig del av brottsstatistiken och lägesbildsarbetet i en kommun. 

Vi möjliggör kontinuerlig delning av statistik om anmälda brott mellan polismyndigheten och kommunen och analysmöjlighet av denna statistik. I analysverktyget i EMBRACE ser du anmälda brott-statistiken uppdelat på brottskategori och ända ner till enskild brottskod i hela din kommun men också per område i kommunen. Analysera utvecklingen över tid per brottskategori och brottskod per område och jämför olika tidsperioder och områden i din kommun. Om ni också använder andra moduler i EMBRACE såsom rapporteringssystemet eller demografimodulen så kan ni analysera dessa olika uppgifter lager på lager och tillsammans men även separat.

Statistik om demografi per område i er kommun i EMBRACE.

Demografisk statistik såsom befolkningsmängd, arbetslöshet, inkomst, fattigdomsindikatorer, familjesammansättning, boendeform, med mer, utgör sådant som kan vara risk- och skyddsfaktorer för brott och otrygghet. Vi använder statistik från SCB och gör det tillgängligt i modulen EMBRACE Demografi. Här får du ett lättanvänt men mycket visuellt kraftfullt analysverktyg för att se demografisk statistik för hela din kommun men också område för område (så kallade Demografiska statistikområden – Deso-områden). Här kan du analysera område för område och år för år. Jämför områden med varandra och se hur demografin utvecklas/förändras år för år per område och för hela kommunen sammantaget.

Om ni också använder andra moduler i EMBRACE såsom rapporteringssystemet och kanske också importerar statistik om anmälda brott kan ni analysera dessa olika uppgifter lager på lager och tillsammans men även separat.

Statistik från incidentrapporteringssystem som exempelvis bostadsbolag, väktarbolag
eller andra redan har i drift, in i EMBRACE.

Vi möjliggör att ni kontinuerligt kan få över information/statistik från andra system till EMBRACE så de samlas och görs analyserbara tillsammans med annan statistik som ni redan har i EMBRACE.

Intresserad av våra tjänster?

Vi demonstrerar gärna EMBRACE och berättar mer om våra tjänster på ett möte med er. Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner.

Hannes Grafström, ansvarig nya kunder