Meny Stäng

Partner

Vi på Embrace Safety har många samarbetspartner. Inte minst alla de kommuner och de organisationer som kommunerna samverkar med (t.ex. bostadsbolag, polismyndigheten, räddningstjänsten, med fler). 

Men, vi har också andra partner som kompletterar oss och som erbjuder tjänster till våra EMBRACE-kommuner som hjälper med saker som inte ingår i de tjänster som vi på Embrace Safety erbjuder.

Vi på Embrace Safety samarbetar med Urban Utveckling som är sverigeledande inom områdesutveckling och platsbaserat trygghetsarbete i områden med socioekonomiska utmaningar. Urban Utveckling tar fram beslutsunderlag och rekommendationer på lokal nivå och projektleder och genomför åtgärder på uppdrag av fastighetsägare och kommuner.

En grundsten i företaget är det platsbaserade arbetet som genomförs i nära dialog med de som bor och verkar på platsen. Urban Utveckling arbetar även med uppstart och verksamhetsledning av lokala fastighetsägarföreningar över hela landet. 

Urban Utveckling är väl förtrogna med EMBRACE och de kartläggningsdata som finns där och som kan användas exempelvis i orsaksanalyser på plats hos er och inte minst för utvärderingar av insatser. Urban Utveckling kan alltså konkret hjälpa er med exempelvis områdes och platsanalyser på plats hos er, med EMBRACE som systemstöd.

Urban Utveckling är Stockholmbaserat men arbetar i hela landet och har framgångsrikt genomfört hundratals uppdrag i områden med socioekonomiska utmaningar från Arvidsjaur till Trelleborg.

Embrace Safety och Urban Utveckling samarbetar för att möta olika typer av behov som uppstår i det brottsförebyggande arbetet. Läs mer om Urban Utveckling på deras hemsida 
www.urbanutveckling.se  

Ska din verksamhet bli partner med oss? Har ni en kompletterande tjänst till Embrace Safety? Kontakta oss på Embrace Safety så diskuterar vi gärna saken!