Bli användare

Är du/din organisation eller ni i samverkan
intresserade av EMBRACE?

 

Följ oss på Facebook i vår mission att förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vi är måna om ett seriöst och professionellt bemötande med dig som potentiell användare av EMBRACE och att du får en ordentlig möjlighet att förstå vad EMBRACE är innan du betämmer dig för om det är rätt system för er. Vi träffas gärna för ett förutsättningslöst möte eller skypemöte då vi i mer detalj får berätta om EMBRACE och visa hur det fungera mer konkret – och ni får möjlighet att ställa frågor.

Vi sätter dig gärna i kontakt med kommuner och andra aktörer som redan använder EMBRACE så du har möjlighet att höra hur de använder det konkret i det vardagliga arbete.

Se en kort presentationsfilm här: EMBRACE på tre minuter


Kostnad?

För att kunna säkerställa datasäkerhet och lagring, support och vidareutveckling så finns en kostnad associerad med att använda EMBRACE. Vi skriver gärna avtal på minst ett år i taget och vår idé är att alla ska ha möjlighet att använda EMBRACE, även med en begränsad budget. EMBRACE kostar därför mindre för mindre kommuner och lite mer för större kommuner. Vår idé är också att samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska löna sig. Med fler aktörer som tillsammans använder EMBRACE blir det därför mer förmånligt att använda EMBRACE. Kontakta oss för prisuppgift.


Utbildning och stöd

Utbildningen i EMBRACE innebär en heldagsutbildning. Utbildningen innefattar inte bara konkret lärande av funktioner i EMBRACE utan också viktiga kunskaper om exempelvis kartläggning och analys av brott och otrygghet. Kontakta oss för prisuppgift. Som användare av EMBRACE har man självklart också tillgång till stöd/support och en gång per år inbjuds man till en EMBRACE-dag för uppdatering och erfarenhetsutbyte med andra användare.


Exempel på hur EMBRACE används

Se föredrag om Kartläggning av brott och otrygghet (32:30 minuter in i föredraget handlar om EMBRACE). Se också föredrag om den typen av Orsaksanalys som man kan göra med stöd av EMBRACE. Du kan här också ta del av ett konkret Orsaksanalysexempel där man använt EMBRACE. Kort intervju med upphovspersonen Henrik Andershed om EMBRACE finns också här och även en intervju med regionpolischefen Carin Götblad.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss (Lovisa Brodin) så får du ett lösenord till “För användare”-sidan där det finns informationsfilmer m.m. E-post: lovisa.brodin@embrace-safety.se
Tel: 070-5506412


Exempel på potentiella användare av EMBRACE

Tjänstemän (kommunala och privata) med ansvar för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande kartläggning och insatser.
Polisen.
Fastighetsägare.
Vakt- och bevakningsbolag.
Försäkringsbolag.
Konstellationer av ovanstående som vill samverka kring gemensam lägesbild och åtgärder.
Forskare.