Meny Stäng

Varför EMBRACE?

Hur arbetar ni idag i er kommun eller stadsdel? Kartlägger ni? Samverkar ni mellan polisen, kommunen, bostadsföretag, med fler? Upprättar ni gemensamma lokala lägesbilder? Vet ni om de insatser ni gör med syfte att minska/förebygga brott och otrygghet faktiskt har de effekterna? Minskar ni faktiskt brott och otrygghet?

”Brott och otrygghet är oerhört kostsamt och orsakar stort lidande bland många. Det finns mycket stora besparingar att göra med ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete!

”Vi hjälper er till ett mer systematiskt, kunskapsbaserat och effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete – med hjälp av IT-systemet EMBRACE men inte minst med vårt gedigna kunskapsstöd i form av utbildning och handledning i hur man på effektiva sätt kan kartlägga, orsaksanalysera, välja insatser, och inte minst följa upp och utvärdera insatserna.”

”Läs här om fem starka skäl till att välja den systematiska och kunskapsbaserade vägen och EMBRACE.”

/ Henrik Andershed, grundare, professor i kriminologi och psykologi.


Fem anledningar att välja EMBRACE

1. Möjliggör ett systematiskt kunskapsbaserat arbete


Ni kan göra allt det som krävs i ett systematiskt, kunskapsbaserat arbete – ett sådant arbete som regeringen, polismyndigheten, Brå, SKR, med fler, så tydligt förespråkar – för att ni ska få bättre effekt av ert arbete.

Kartlägg systematiskt och kontinuerligt och identifiera problem med EMBRACE. Följ problemens utveckling över tid.

EMBRACE möjliggör att ni kan kartlägga sådant som inte anmäls till polisen men som är viktigt att kartlägga eftersom det kan göra människor och områden otrygga och eftersom det kan eskalera och leda till allvarligare händelser och brott. Det handlar exempelvis om otrygga platser, otrygghetsskapande samlingar av personer, incidenter mot anställda (t.ex. hot), evenemang som riskerar bli brottsdrabbade och otrygga, och annat otrygghetsskapande såsom olovlig trafik på cykel- och gångvägar och misstankar om öppen droghandel.

Orsaksanalysera de identifierade problemen med hjälp av EMBRACE.

Ta reda på om de insatser ni sätter in har någon effekt med hjälp av EMBRACE – och ta enkelt reda på om problemen flyttat på sig eller ej.


2. Det fungerar


EMBRACE fungerar och många har insett det. Mer än 25 kommuner i Sverige anlitar oss hittills och fler kommuner ansluter.

Bland de som anlitar oss finns både större kommuner såsom Västerås, Eskilstuna, Örebro, Botkyrka, Sollentuna men också mindre kommuner såsom Kungsör och Degerfors.

I dessa kommuner använder man EMBRACE i samverkan mellan polisen, kommunen och bostadsföretag, med fler.
Läs om vad våra användare tycker är bra med EMBRACE.


3. Lättanvänt och effektivt – och i samverkan om ni vill


Med EMBRACE kan ni enkelt och säkert rapportera om otrygghet och brottslighet med en App, surfplatta eller dator.

Med EMBRACE får ni enkla men kraftfulla visualiseringar av de inkomna rapporterna – enkelt ser du vilka områden och platser i er kommun som är mest drabbade och enkelt kan du välja vad du vill visa/analysera.

Med EMBRACE får ni gemensamma kartläggningar och lägesbilder eftersom ni kan dela kartläggningsinformationen mellan polisen, kommunen och andra. EMBRACE möjliggör alltså samverkan mellan olika aktörer i en kommun. Man kan även använda EMBRACE i samarbete mellan flera olika kommuner! Det gör exempelvis Karlskoga och Degerfors kommuner.

Med EMBRACE kan ni enkelt men effektivt utvärdera de insatser ni gör och se om de fungerar. Rita enkelt in var ni har genomfört insatser/åtgärder och klicka sen fram din utvärdering för att se om problemen minskat där ni gjort insatser.

Med EMBRACE kan ni enkelt se, vid insatser som varit situationella, om problemen/otryggheten har flyttat på sig eller ej. Dvs. du kan enkelt studera om ni fått så kallade omfördelnings- eller spridningseffekter runtomkring det område där ni satt in insatser. Ni utvärderar insatser på ett revolutionerande enkelt sätt.


4. Säkert och laglighetsprövat


Med EMBRACE får ni ett laglighetsprövat system. GDPR-säkrat med säker inloggning, kryptering, loggar, etc. Andra system och gratiswebbsystem brister vanligtvis i detta vilket innebär lagbrott.

Vi garanterar säkerheten – vi avtalar med alla våra kunder.

EMBRACE är även laglighetsprövat för att användas i samverkan (om ni så önskar) mellan exempelvis polisen, kommunen och bostadsföretag, m.fl.5. En kunskapspartner som stöttar och utvecklar tillsammans med er


Att anlita oss innebär att ni konkret får del av vår kompetens kontinuerligt och hur och när det passar er.

Vi blir er samarbetspartner och ni kan använda oss för stöttning, handledning, utbildning och utveckling.

Vi har högsta möjliga kriminologiska kompetens som enkelt står till ert förfogande.

Ni får tillgång till vårt nätverk av kommuner och andra verksamheter som delar er strävan att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat. Ni får nya kontakter och ni får ta del av goda exempel.

Ni får hjälp av oss för att komma igång med samverkan, kartläggning, orsaksanalys, eller val av effektiva insatser.

Ni får en egen webb-portal (Vår sida) där ni kan dela information, analyser, veckolägesbilder, etc. Här får ni också tillgång till konkreta råd om vilka insatser som forskning visat fungerat för vilka problem. Det hjälper er konkret med att fatta bättre beslut om insatser i er kommun. Här finns även mallar för veckolägesbilder, kvartals- och tertialanalyser, med mer.

Vi följer med i kunskaps- och forskningsutvecklingen och vi hjälper därför er att göra detsamma!

Vi utvecklar gärna EMBRACE tillsammans med er – om ni vill utveckla något nytt i EMBRACE kommer vi alltid att lyssna!