Meny Stäng

Våra användare

EMBRACE är idag det mest använda systemet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Sverige. Ofta är det kommuner och fastighetsbolag som tillsammans med deras nätverk av samarbetspartners, t.ex. Polismyndigheten, anlitar oss. Här är några av de kommuner/stadsdelar som anlitar oss:

 • Arboga kommun
 • Avesta kommun
 • Borås stad
 • Botkyrka kommun
 • Degerfors kommun
 • Ekerö kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Flens kommun
 • Hjo kommun
 • Huddinge kommun
 • Hässleholms kommun
 • Kalmar kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Klippans kommun
 • Kumla kommun
 • Kungsörs kommun
 • Köping kommun
 • Markaryds kommun
 • Marks kommun
 • Ronneby kommun
 • Nässjö kommun
 • Sigtuna kommun
 • Skärholmens Fastighetsägare
 • Skärholmens stadsdelsförvaltning
 • Skövde kommun
 • Sollentuna kommun
 • Staffanstorps kommun
 • Svalövs kommun
 • Trollhättan Stad
 • Trosa kommun
 • Uddevalla kommun
 • Ulricehamns kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Uppsala kommun
 • Västerås Stad
 • Västra Hisingen SDF
 • Örebro kommun
 • Östersunds kommun
 • Österåkers kommun


Så här säger våra användare

”Med EMBRACE har vi ett effektivt sätt att samla ihop rapporter och kartmarkera incidenter. Det ger oss en tydlig bild av vad vi behöver arbeta med för insatser.”

”I handledningen får vi konkret stöd i utvecklingen av strukturen i vårt samverkansarbete. Handledningen hjälper oss också att utnyttja alla funktioner i EMBRACE till fullo. Vår handledare har också hjälpt oss att börja använda så kallade DAP:ar (Dokumentation av problembild), vilket har skapat bättre förutsättningar för samverkan av insatser på platser med återkommande problem.”

– Vendela Rupp, Botkyrka kommun

”Genom IT-verktyget EMBRACE får vi en utökad lägesbild genom inrapporteringar från olika verksamheter, bolag och myndigheter med flera. Dessutom kan vi i vår samverkan diskutera en gemensam lägesbild vilket är en styrka. Med EMBRACE gör vi i kommunen analyser utifrån olika händelsetyper vilket underlättar för att ta fram relevanta åtgärder.”

”Mallarna som vi får tillgång till på ”Vår sida” till exempel DAP (dokumentation av problembild) har varit mycket användbara i fördjupade analyser.”

”Handledningen som vi får löpande var ett bra stöd i uppbyggnadsarbetet av EST i vår kommun. Den fortsätter också att vara en guide på vägen i utvecklingsarbetet men också ett stöd i vårt lokala brottsförebyggande arbete.”

– Cecilia Ljung, Karlskoga kommun

”EMBRACE är ett mycket bra stöd i vårt arbete och underlättar verkligen informationsinsamling, analys och engagemang och möjliggör ett systematiskt, mer effektivt, kunskapsbaserat arbete.”

”Med EMBRACE har det blivit mycket lättare för oss att identifiera återkommande företeelser och hitta mönster som underlättar planeringen av åtgärder.”

”Att ha handledning har varit väldigt värdefullt och konkret användbart i vår uppstart av arbetet. Det har varit jättebra. Framöver kommer det bli ännu mer fokus på det kunskapsbaserade i handledningen, vilket vi verkligen ser fram emot.”

– Graham Owen, Trosa kommun

”En av de främsta nyttorna är att systemet styr upp så att rätt information kommer in från alla rapportörer. Informationen kan sedan enkelt användas för att analysera problemet vi identifierar och vidta åtgärder där de bäst behövs.”

”Då vi som många andra kommuner lider av resursbrist är det skönt att kunna få stöd i arbetet genom den handledning vi får av någon med god erfarenhet och kompetens. Med handledningen och allt som finns på ”Vår sida” får vi också proffsigare dokumentationsunderlag och fördjupade analyser för ett ännu bättre brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.”

– Thomas Hoffman, Köpings kommun

”Vi samlar hela vårt EST-arbete i EMBRACE. Vi får lägesbilder och vi kan utröna vilka delar av vår kommun som behöver extra uppmärksamhet för att öka tryggheten. Ett bra exempel på hur vi använder EMBRACE var när vi hade ett område som var stökigt och oroligt, speciellt på nattetid. Vi fick in rapporter från våra rapportörer till EMBRACE och kunde se att vi behövde göra något. De insatser vi utförde skedde snabbt och precist kopplat till den lägesbild vi hade. Den var tydlig och gav på det hela taget ett komplett förarbete ända till beslut.”

”Den handledning vi får i samarbetet med EMBRACE hjälper oss att hålla arbetet aktuellt hela tiden. Man kan tappa fokus i arbetet ibland men stunderna med handledning gör skillnad. De är utvecklande och driver arbetet framåt. Vi får också värdefull insikt i hur vi kan använda materialet i EMBRACE exempelvis till samhällsbyggnad.”

– Per Hilding, Degerfors kommun

”Med EMBRACE upprättar vi mycket mer användbara och tydliga lägesbilder utifrån olika händelsekategorier. Vi arbetar också mycket effektivare och bättre med de problembilder vi identifierar med till exempel orsaksanalyser. Här har de olika mallarna som vi har tillgång till på ”Vår sida” och inte minst handledningen varit till väldigt stor hjälp”.

”Med EMBRACE har det också blivit enklare att få med olika aktörer som rapportörer och enklare att skapa förståelse i den egna verksamheten men också i de organisationer vi samverkar med för betydelsen av att samverka och att jobba kunskapsbaserat i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet”.

I handledningen får vi hjälp och påminnelser om små och stora saker som är viktiga för helheten och konkret stöd i orsaksanalyser, hjälp med att arbeta i bra mallar, påminnelser om att tydliggöra orsakerna kopplade till insatsen och inte minst hjälp med att tydliggöra målen med insatserna”.

Eva Carlsson, Brottsförebyggande samordnare, Eskilstuna kommun

”Vårt arbete med EMBRACE ger en mer objektiv grund för det kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Vi kan bemöta frågor kring den problematik vi har på mer objektiva sätt och vi har ett bättre underlag för prioritering av olika insatser”.

Att arbeta med EMBRACE har verkligen höjt vår kunskap och medvetenhet om det brottsförebyggande arbetet i hela vår organisation genom veckovisa återkopplingar om lägesbilden. Med hjälp av handledningen får vi fördjupad kunskap om hur vi på bästa sätt kan använda EMBRACE i vårt arbete”.

Bibbi Rönnlund, Trygghetssamordnare, Ronneby kommun

Med EMBRACE skapar vi en tydlig och pedagogisk lägesbild som ligger till grund för prioriteringar av insatser och åtgärder både på kort och lång sikt. Med EMBRACE har vi fått en mycket bättre helhetsbild över läget i kommunen och vart vi behöver fokusera. Genom den löpande rapporteringen kan vi styra resurser till platser och områden för att nyttja dessa så effektivt som möjligt.

I handledningen får vi ett bra och kunnigt bollplank samt vägledning. Vi får stöd i hur vi kan använda IT-verktyget EMBRACE på bästa sätt och även i andra kriminologiska och brottsförebyggande frågor. Handledningen ger stöd i hur vi kan tänka och lägga upp arbetet kring till exempel ett identifierat problemområde eller framtagande av DAP:ar (Dokumentation Av Problembild).

– Andreas Ahlsén, Säkerhetssamordnare, Arboga & Kungsörs kommun

”Det är enkelt för inrapportörer att rapportera in i EMBRACE, det kan exempelvis göras via Smartphone. Den grupp som sedan tar fram veckolägesbilden och gör analysen får ett bra och samlat underlag för att styra prioriteringar och resurser. Återkommande problematik framgår också tydligare med EMBRACE.”

– Caroline Olsson, Trygghetssamordnare, Sollentuna kommun

”För oss innebär EMBRACE ett väldigt konkret verktyg för insamling och analys av händelser som påverkar kommuninvånarnas vardag och genom verktyget har vi möjlighet att se mönster och behov som annars är svåra att se. EMBRACE ger ett bra helikopterperspektiv och är dessutom visuellt enkelt och tilltalande att arbeta med. EMBRACE är lättillgängligt, pedagogiskt och anpassningsbart. Det ger en otroligt lättillgänglig lägesbild av området, man behöver inte vara kriminolog eller ha polisiär erfarenhet för att se värdet av verktyget och det ger väldigt mycket information på ett enkelt sätt.”

– Thérèse Fleetwood, Trygghetssamordnare på Väsbyhem

Pia Holm Wahlström och Helena Albertsson som arbetar på Örebrobostäder AB menar att den stora nyttan med EMBRACE är att det är ett konkret och enkelt sätt att rapportera in i och är ett IT-system där det lätt går att ta fram information om vart problembilder uppstår. Helena och Pia uppger att en styrka är att det faktiskt går att ta reda på om insatser har gett ett önskat resultat och inte bara gå på magkänslan.

”EMBRACE kan påvisa vilka förändringar som skett på specifika platser vilket innebär att vi inte bara går på en magkänsla utan kan uppvisa faktiska resultat”.

– Pia Holm Wahlström och Helena Albertsson, bokonsulenter på Örebrobostäder AB (ÖBO)

”Vi har i Huddinge kommun sedan införandet av EMBRACE utvecklat det brottsförebyggande arbetet till att göra det mer systematiskt. Vi får inrapporterade händelser varje vecka och utifrån dessa gör vi tertialuppföljningar. Det leder till att vi tittar över de planerade aktiviteterna i vår samverkansöverenskommelse och ser till att det hela tiden är levande och följer med i planeringen av åtgärder.”

– Catarina Klockerud, Säkerhetssamordnare, Huddinge kommun