Meny Stäng

Utveckling av EMBRACE

Här berättar vi om aktuell och pågående utveckling av EMBRACE.

Det här är vår utvecklingsstrategi

I utvecklingen av EMBRACE följer vi en uttalad strategi. Viktigast för oss i utvecklingen är att ni som använder EMBRACE ska ha nytta av det och vara nöjda:

EMBRACE ska vara effektivt.

EMBRACE ska vara användarvänligt.

Om det finns saker du som användare tycker är viktiga att ändra eller utveckla kommer vi alltid lyssna och ha som vår högsta prioritet att försöka tillgodose det som önskas.


Utvecklingsstrategi: När gör vi nyutveckling i EMBRACE?

1. När det finns lagligt stöd för det man vill utveckla.

2. När det man vill ändra/utvecklas passar in det som är syftet och användningsområdet med EMBRACE.

3. Forskning och/eller beprövad erfarenhet ger stöd åt det som föreslås att ändras eller utvecklas.

4. Ändringen/utvecklingen anses vara viktig för ett flertal personer/användare av EMBRACE.


Det här är just nu under utveckling i EMBRACE

Under 2021 görs flera större utvecklingar av EMBRACE. Några av dessa saker beskrivs här.


1. Viktiga ombyggnationer bakom kulisserna!

Under 2021 bygger vi om stora delar av EMBRACE och gör om hela grundtekniken bakom kulisserna. Det gör vi dels för att komma bort från molntjänster och dels för att förbättra prestandan, främst snabbheten men också flexibiliteten i systemet.

Den här ombyggnaden av EMBRACE innebär exempelvis att vi mycket enklare och snabbare kommer kunna anpassa EMBRACE efter olika kommuners och användares olika behov. Vi kan snabbt lägga till och dra ifrån olika typer av saker som man vill rapportera med EMBRACE IQ och man kommer kunna importera data från andra system på smidiga sätt.

Tidsplan: Klart i drift under hösten 2021.


2. Tillägg om händelsers ”Omständigheter” i IQ och Insight.

Till varje händelsekategori kommer man kunna rapportera och analysera olika former av omständigheter kring den aktuella händelsen, t.ex. om alkohol var involverat, om det handlade om ungdomar, etc.

Tidsplan: Klart i drift under hösten 2021.


3. Anmälda brott in i EMBRACE på områdesnivå.

Ett stort antal olika typer (olika brottskoder) av anmälda brott importeras från ett Excel från polisens system och visualiseras i EMBRACE på bostadsområdesnivå. Inga personuppgifter importeras från polisen. Gör det möjligt att se anmälda brott per område inom kommunen/stadsdelen.

Tidsplan: Klart i drift under hösten 2021.


4. EMBRACE Demografi.

Denna nya modul i EMBRACE Insight handlar om att du som användare kommer kunna se demografiska data per område i din kommun/stadsdel, t.ex. antal invånare, arbetslöshet, utbildningsnivå, etc. Mycket användbart för att se skillnader mellan områden inom kommunen men också följa respektive område över tid – t.ex. för att se om förändringar sker när insatser har genomförts.

Tidsplan: Klart i drift under hösten 2021.5. EMBRACE Trygghetsmätning.

Denna modul i EMBRACE innebär att ni med hjälp av EMBRACE kan genomföra lokala trygghetsmätningar med hjälp av EMBRACE. Vi testar nu ny teknik som innebär att medborgare får ett SMS och kan via det klicka sig vidare och svara på enkät om trygghet.

Vi genomför trygghetsundersökningen från ax till limpa och resultaten blir visualiserade i EMBRACE och så klart filtrerbara så att du kan välja vilket område du vill analysera eller vilka områden du vill jämföra eller analysera över tid.

Den här typen av trygghetsmätning innebär alltså att ni får uppgifter från era medborgare om hur tryggt de anser att det är i deras bostadsområde, när det är ljust och mörkt ute, om de anmält brott de blivit utsatta för, och som medborgare markerar man också på en karta om det finns specifika platser inom det egna bostadsområde som man anser är särskilt otrygga och man anger även varför man anser att dessa platser är otrygga.

Den här typen av trygghetsmätning är ovärderlig kartläggningsinformation som en del i ert kunskapsbaserade trygghetsfrämjande arbete. Ni får trygghetsinformation från medborgarna i er kommun/stadsdel uppdelat per område inom kommunen/stadsdelen. Upprepade mätningar gör att ni också kan följa utvecklingen över tid och år och se om olika trygghetsfrämjande insatser som ni genomför i olika områden verkar ge effekt och faktiskt verkar påverka medborgarnas upplevda trygghet.

Nu under testperioden testar vi att medborgare som får SMS:et med enkäten kan välja mellan tio olika språk att svara på, något vi tror ska kunna påverka svarsfrekvensen på ett positivt sätt.

Tidsplan: Testning under vår och sommar 2021 med plan för lansering under hösten 2021.6. EMBRACE Skaderapportering.

Denna modul i EMBRACE innebär att ni med hjälp av EMBRACE kan rapportera in skador, inte bara skadegörelser, och få dem lagrade, visualiserade och analyserbara och filtrerbara i EMBRACE.

Tidsplan: Klart hösten 2021.