Meny Stäng

Utbildning

Grundläggande och fördjupande utbildningar i kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Pedagogiskt, praktikrelevant, forskningsbaserat.

Utbildning - Alltid med grund i forskning.

 

EMBRACE är det Sverigeledande systemstödet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan. Men, vi är mycket mer än så. Vi möjliggör ett kunskapsbaserat arbete genom ett partnerskap som tillför kunskap och effektivitet. Vi samarbetar med små och stora kommuner, bostads-/fastighetsbolag och andra samhällsaktörer i hela Sverige. 

Med den kommande lagstiftningen om kommuners lagstiftade ansvar att bedriva och samordna brottsförebyggande arbete i kommunen blir det än viktigare att politiker, chefer och medarbetare har kunskap om hur ett effektivt kunskapsbaserat arbete kan bedrivas.

Vi erbjuder både grundläggande och fördjupande utbildningar i kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Vi gör det genom effektiva webbutbildningar eller ute på plats hos er lokalt om ni så önskar. Vi utbildar politiker, chefer och medarbetare och vi skräddarsyr gärna efter era behov. Vi har mer än 25 års erfarenhet av undervisning på universitet men också omfattande erfarenhet av utbildning ute i praktiskt brottsförebyggande arbete. Med vår professorskompetens som kvalitetsgrund kan man känna sig trygg i att våra utbildningar har grund i forskning och att den följer med i samhällsutvecklingen.

Exempel på utbildning:
Att förebygga brott och otrygghet
- Varför och hur? En webb-baserad introduktionskurs

 Målgrupp

Politiker, beslutsfattare och medarbetare i behov av mer kunskap om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Organisationer: kommuner, bostadsföretag, Polismyndigheten, näringsliv, med fler. Samtliga verksamheter i kommuner som kan förebygga socialt eller situationellt, t.ex. förskola, skola, socialtjänst, vård och omsorg, stadsplanering, etc.

Syfte

Utbildningen syftar till att deltagarna ska få en ökad förståelse för vad brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete faktiskt är, hur det kan bedrivas effektivt och kunskapsbaserat, och även enligt den kommande lagstiftningen om att kommuner ska få ett lagstiftat ansvar att brottsförebygga. Syftet är också att deltagaren tydligare ska se sitt eget sammanhang i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Politiker och beslutsfattare får en grund för att effektivare kunna leda och styra och medarbetare får förståelse för sin roll i arbetet.

Innehåll

Vad är brott och otrygghet och vad säger aktuell statistik?

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete – vad är det? Kommuners kommande lagstiftade ansvar – vad innebär det?

Brottslighetens orsaker – vad säger forskning?

Vad kostar brott? Brottsförebyggandets kostnadseffektivitet.

Vad är socialt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete och vilka verksamheter berörs och hur?

Vad är situationellt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete och vilka verksamheter berörs och hur?

Vad är kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i samverkan – t.ex. Effektiv Samordning för Trygghet (EST) – och vilka är dess fördelar och vad krävs för att kunna utföra?

o Vad innebär det att kartlägga på ett kunskapsbaserat sätt? Varför och hur?

o Vad innebär det att orsaksanalysera brott och otrygghet på ett kunskapsbaserat sätt? Varför och hur? o Vad innebär det att sätta in insatser på ett kunskapsbaserat sätt? Varför och hur?

o Vad innebär det att följa upp och utvärdera på ett kunskapsbaserat sätt? Varför och hur?

o Vad innebär det att återkoppla på ett kunskapsbaserat sätt? Varför och hur?

Utbildningsform

Kursen ges som en webbkurs och genomförs självständigt och individuellt med egen dator när man önskar. Inspelade föreläsningar varvas med självtester. Deltagaren får tillgång till handouts kopplade till de inspelade föreläsningarna. Varje deltagare får ett personligt inlogg till kursen. Verksamheterna kan själva lägga in i webblärsystemet vilka som ska gå utbildningen och sedan överskådligt följa samtliga deltagares framsteg.

Omfattning och genomförande

Kursen tar ca 2 timmar effektiv tid att genomföra men deltagaren kan genomföra den i egen takt och fortsätta vid ett obegränsat antal tillfällen. Kursen finns tillgänglig för verksamheten under ett antal månader som bestäms av den beställande verksamheten och utbildningen kan genomföras av deltagaren när som helst under dessa månader.

Kunskapstest och diplom/kursintyg

Deltagaren testar själv sina kunskaper genom flervalsfrågor som rättas automatiskt. Testet kan göras om tills man klarar det. Ett personligt diplom/kursintyg erhålls automatiskt när man klarat testet.

Utbildare

Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi är huvudutbildare. Henrik är en prisbelönt och nationellt och internationellt ledande forskare med mer än 20 års erfarenhet av utbildning och forskning i kriminologi och har utbildat i ämnet i mer än 150 svenska kommuner.

Kostnad

Vi vill ge er verksamhet möjlighet att erbjuda denna utbildning till ett stort antal personer eftersom den är introducerande och relevant för många. Därför rabatteras priset ju fler personer som ska gå utbildningen. Kontakta Johan Rydberg (johan.rydberg@embrace-safety.se) om offert med uppgifter om antal personer ni önskar utbilda.

Utbildningen är personlig och kan inte överlåtas till annan när utbildningen har påbörjats. Kursen ges av verksamheten Embrace Safety. Observera att verksamheten vars personal som går denna utbildning inte behöver vara användare av systemstödet EMBRACE.

Intresserad av utbildning?

Vi anpassar våra tjänster och priser för att passa både små och större kommuner. Kontakta gärna mig om ni vill veta mer eller vill att jag förutsättningslöst presenterar ett förslag hur ett samarbete utifrån era specifika förutsättningar och behov skulle kunna se ut!
Johan Rydberg, VD och ansvarig nya kunder

Johan