Support

Du som är EMBRACE-användare har tillgång till support.
E-post: support@embrace-safety.se
Tel: 070-5506634/070-5506412
 
 
Mer om vår support
Embrace Safety AB erbjuder, inom ramen för uppdraget ett tillhandahålla systemet EMBRACE, support för alla användare helgfria vardagar under kontorstid kl. 8.00 till 17.00 kontinuerligt utan extra kostnad men begränsat till 2 timmar per månad. För support finns en specifik e-postadress vilken är support@embrace-safety.se men det finns också ett telefonnummer som man når supporten på under kontorstid på helgfria vardagar. Supportmeddelanden/ärenden processas av oss minst två gånger per dag och vi svarar typiskt samma dag men absolut senast inom 24 timmar på vardagar.
 
 
[Om kunden använder mer än 2 timmar per månad i support faktureras den tiden med 1500kr/timme + moms och faktura skickas i sådana fall månadsvis efter utfört arbete.]
 
 
Försäkring
Embrace safety AB har tecknad Ansvarsförsäkring.