Med EMBRACE rapporterar man enkelt om händelser eller andra observationer. Man kan rapportera en händelse på mindre än 90 sekunder.

Comments are closed.