EMBRACE möjliggör kontinuerlig kartläggning och analys – visar var och när insatser behövs. Flera verksamheter kan rapportera och samverka med gemensamma lägesbilder.

Comments are closed.