Struktur i arbetet ger mer tid åt orsaksanalyser av de lokala problemen. Man får förutsättningar för effektivare insatser.

Comments are closed.