EMBRACE: Ett IT-system för systematiskt, kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan.

Comments are closed.