EMBRACE-användare bättre förutsättningar för systematisk samverkan och framgång i det brottsförebyggande arbetet! BRÅ, Polismyndigheten och SKR – Möjlighet till effektiv lokal samverkan varierar över landet.

Comments are closed.