Efter orsaksanalys med hjälp av EMBRACE och samordnade insatser/ombyggnation upplevs platsen trygg och problemen har minskat kraftigt.

Comments are closed.