Efter orsaksanalys med hjälp av EMBRACE och insatser/ombyggnation (t.ex. förbättrad belysning) upplevs parken trygg och problemen har minskat.

Comments are closed.