EN lindrig misshandel kan kosta flera hundra tusen kronor och EN allvarlig misshandel flera miljoner. Om vi förebygger EN allvarlig händelse kan vi göra stora besparingar!

Comments are closed.