Utan EMBRACE riskerar arbetet att bli ostrukturerat med telefonsamtal, e-post och papper – utan struktur och säkerhet och inte effektivt.

Comments are closed.