Med EMBRACE som IT-system har man ett GDPR-säkert och effektivt sätt att dela information och skapa gemensamma lägesbilder, m.m.

Comments are closed.