Meny Stäng

Om EMBRACE

EMBRACE – Ett IT-system för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete!

EMBRACE kan användas för att gemensamt i samverkan kartlägga och analysera brott och otrygghet i din kommun. Det möjliggör ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

EMBRACE är en förkortning för ”Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions” och är ett IT-system som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta, för att kunna kartlägga, analysera och sätta in effektiva insatser på goda grunder. EMBRACE ger verksamheter möjlighet att kartlägga och analysera även sådant som kan vara otrygghetsskapande men som aldrig leder till en polisanmälan, exempelvis otrygghetsskapande samling av personer eller ödsliga och mörka platser.

 

EMBRACE på tre minuter: FILM

 

Syftet med EMBRACE?

 • Att vara en användarvänlig och effektiv digital tjänst för att kartlägga och analysera brott och otrygghet och för att dokumentera och
  utvärdera insatser mot brott och otrygghet.
 • Att möjliggöra ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.
 • Att möjliggöra effektiv  och systematisk samverkan mellan olika aktörer i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Målet med EMBRACE?

 • Att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och på så sätt minska brott och otrygghet.
  


EMBRACE och olika funktionaliteter

EMBRACE IQ och EMBRACE IQ Insats: Det anpassningsbara informationsinsamlingsformuläret (kan effektivt användas i dator, surfplatta eller smartphone). Flera personer/roller kan lämna information kontinuerligt via EMBRACE IQ om brott och annat otrygghetsskapande. I EMBRACE IQ Insats dokumenteras insatser, t.ex. varm man patrullerat eller var man gjort en ombyggnation, förbättrat belysning eller var man satt upp kameror.

EMBRACE Insats: Kartläggnings- och analysverktyget som ger dig visualiseringar, statistik samt inte minst geografisk information baserat på den information som inkommit via EMBRACE IQ eller information som importerats på annat sätt; alltså information som insamlats på annat sätt än via EMBRACE IQ – t.ex. polisanmälningar. I EMBRACE Insight används Googles kartfunktioner. Det innebär att det finns vanlig karta, satellitkarta, för vissa städer detaljerade flygkartor, samt inte minst Google Street View. EMBRACE Insight är mycket lätt att använda och kräver inga statistiska förkunskaper.

EMBRACE Insight Insats: Efter att insatserna dokumenterats i EMBRACE IQ Insats kan de följas upp och utvärderas i EMBRACE Insight Insats. Ta del av film om EMBRACE Insats HÄR.

EMBRACE som stöd i kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete: EMBRACE stödjer hela den kunskapsbaserade processen från kartläggning till utvärdering av insatser och återkoppling. 


Olika användningsområden av EMBRACE

EMBRACE är ett IT-system som ger stöd för systematisk, kontinuerlig kartläggning och analys samt för dokumentation och uppföljning av insatser. Vad som kartläggs och analyseras kan anpassas efter varje verksamhets unika behov.

EMBRACE kan användas av verksamheter som prioriterar ett systematiskt säkerhetsarbete i riskmiljöer. Ger stöd för kartläggning och analys och ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.
EMBRACE kan användas av säkerhetsverksamheter som vill arbeta systematiskt med bättre analyser av både incidenter och framgångar. Det ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EMBRACE kan användas av säkerhetsverksamheter som vill arbeta systematiskt med bättre analyser av både incidenter och framgångar. Det ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.

EMBRACE kan användas av verksamheter som prioriterar ett systematiskt säkerhetsarbete i riskmiljöer. Ger stöd för kartläggning och analys och ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.


EMBRACE ger förutsättningar för samhällsnytta, kostnadseffektivtet
och är användarvänligt

Samhällsnytta
EMBRACE ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat, systematiskt och effektivt. Det möjliggör effektivare arbete med att minska otrygghet och brott. Ett tryggare samhälle med mindre brott är ett attraktivt och socialt hållbart samhälle.

Kostnadseffektivitet
Otrygghet och brott är extremt kostsamt. Hur mycket kostar det din organisation per år (t.ex. otrygga medborgare som flyttar och inte minst skadegörelse)? EMBRACE ger din organisation förutsättningar att arbeta mer effektivt med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Exempelvis möjliggör EMBRACE den kartläggning som krävs för att mer effektivt kunna fördela befintliga resurser så att de kommer till maximal nytta och blir maximalt kostnadseffektiva. EMBRACE ger förutsättningar för att kunna göra mycket stora besparingar.

Användarvänlighet
Användarvänligt i alla led från inrapportering till analys. Statistiken och visualiseringarna på karta är kraftfull, relevant, lättbegriplig men ändå flexibel så att du som användare kan välja med enkla val, vad du vill analysera. Ingen statistikutbildning krävs för att kunna använda EMBRACE.