Meny Stäng

Nyheter

December 2020

Stort intresse för EMBRACE. Vi välkomnar flera ny kommuner och önskar alla våra kunder tillika partners i det brottsförebyggande arbetet ett GOTT NYTT ÅR!

Läs mer om vilka som använder EMBRACE HÄR.

  

Oktober 2020

Stort intresse för EMBRACE-dagen 2020 och grattis till Botkyrka kommun till priset som Årets brottsförebyggare 2020!

Ta del av innehållet från EMBRACE-dagen 2020 HÄR.

  
   
  

September 2020

Fler och fler ser den stora nyttan med handledning och stöd från oss.

Vi är så glada och stolta över att se att vår senaste nya idé – att erbjuda våra kunder konkret handledning och stöd (KHS – Kvalificerad handledning och support) har blivit så framgångsrikt. De som redan får den är väldigt nöjda och de som inte tidigare haft handledning vill nu gärna ha det! Vi hjälper konkret med att komma igång och utveckla det kunskapsbaserade arbetet. Läs mer HÄR.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Juli 2020

Ny kollega till Embrace safety!

Hej Johan Rydberg! Vi säger välkommen i teamet och ser fram emot att du ska dela vår resa mot en bättre värld med oss.

  
  
    

Juni 2020

Örebro universitet producerar kortfilm om EMBRACE som exempel på social innovation som gör skillnad.

Har du två minuter? Se filmen om EMBRACE HÄR.

  
  
  

Maj 2020

Forskare föreslår kunskapsbaserat arbete och EST som effektiva arbetssätt i utsatta områden.

Läs debattartikeln som publicerats i Svenska Dagbladet HÄR.

  
 
  

Maj 2020

Film från Nethouse om samarbetet bakom utvecklingen!

Tillsammans med Nethouse har vi utvecklat EMBRACE till vad det är idag, något vi är väldigt stolta över! Se en film om samarbetet och utvecklingsprocessen tillsammans med Nethouse HÄR.

  
  

April 2020

EMBRACE unikt med att också kunna dokumentera och utvärdera insatser!

Vi ser ett fortsatt stort intresse för EMBRACE och nu får hela den kunskapsbaserade processen stöd med eftersom man kan följa upp och utvärdera de insatser som genomförs.

Det här innebär att man kommer kunna visa tydligt och statistiskt via uppföljning att insatser har samband med minskning av problem. Man kan visa vilka insatser som verkar fungera och vilka som INTE fungerar i kommunen. Man kan på ett enkelt sätt påvisa vilka besparingar man gjort vilket kan vara ett bra underlag till beslutsfattare. EMBRACE Insats kan också användas för att ta fram ett starkt underlag för att kunna genomföra fortsatta satsningar i det brottsförebyggande arbetet.

Vi tar nu också fram effektivare mallar för att enkelt kunna dokumentera en problembild, dess orsaksanalys, SMART:a mål och insatser.

  
  

Mars 2020

Nyhetsbrev Mars 2020

Läs om hur brott och otrygghet påverkas av coronatider och hur användning av EMBRACE kan vara till hjälp. Läs också om att fler kommuner väljer EMBRACE och om den nya portalen ”Vår sida” som kommer ta EMBRACE-användarna till en ny nivå i deras samverkan!

[wpdm_package id=’3767′]

   
    
   

Mars 2020

Corona och brott – Vad ska vi förvänta oss och hur kan vi förebygga?

Fokus är att bromsa hastigheten av smittspridningen av coronaviruset. Vi ska rädda liv. Går inte att säga emot det. Mycket stängs dock ner. Viss kriminalitet, sådan som hänger ihop med folkflöden och alkoholserverande krogar ute i offentliga miljöer kan minska drastiskt, så även exempelvis inbrott, eftersom vi är hemma.

Men, andra problem kan öka dramatiskt. Det finns uppenbara risker, inte bara de ekonomiska, som måste hanteras. Vi har dock möjlighet att förebygga många av de allvarliga sociala konsekvenser som restriktioner såsom skolstängningar kan få.

De kommuner som redan arbetar i en effektiv samverkan har bra förutsättningar att nu kunna samordna effektiva förebyggande insatser, istället för att vänta och se.

Ta gärna del av professor Henrik Andersheds riskanalys och förslag på förebyggande åtgärder i DN-debatt HÄR.

Se film HÄR med Henrik Andershed som fördjupar innehållet i DN-debattartikeln.

Vi har tagit fram en särskild sida angående Corona – du når den HÄR.

   
    
   

Mars 2020

EMBRACE-användare bättre förutsättningar för systematisk samverkan och framgång i det brottsförebyggande arbetet!

BRÅ, Polismyndigheten och SKR – Möjlighet till effektiv lokal samverkan varierar över landet

Brottsförebyggande rådet har nyligen, på uppdrag av regeringen, gett ut den årliga rapporten om hur det brottsförebyggande arbetet i Sverige ser ut samt vilka utvecklingsbehov som finns. Ta del av den HÄR.

Särskilt fokus läggs där på hur det lokala och regionala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas. Det finns enligt rapporten fortsatta svårigheter med att genomföra brottsförebyggande arbete utifrån den kunskapsbaserade processen. Orsakerna till det är en avsaknad eller begränsad möjlighet till gemensam kartläggning vilket också påverkar möjligheten att göra orsaksanalyser av god kvalitet.

Många av er tog säkert del av den nationella konferensen Råd för framtiden via webben i år. I ett av inslagen som berörde samverkan mellan kommun, polis och andra samhällsaktörer lyfte Anders Hall, utvecklingschef på NOA, Polismyndigheten och Greta Berg, SKR, behovet av att effektivisera samverkansarbetet. Att skapa gemensamma problembilder, att prioritera och genomföra gemensamma insatser där det finns som störst behov samt utvärdera vad som faktiskt är högst aktuellt, kanske ännu mer nu under extra stora ekonomiska prövningar på grund av coronaviruset. Samverkansöverenskommelsen finns i många fall med hur den efterlevs varierar lokalt. Inslaget från Råd för framtiden 2020 kan du ta del av HÄR.

Vi på Embrace safety arbetar nära våra användare ute i kommunerna och får på så sätt ta del av hur samverkan fungerar när EMBRACE används. Det som utpekas som utvecklingsbehov i Sverige är något som de kommuner som använder EMBRACE har väldigt bra förutsättningar att genomföra.

Med stöd av EMBRACE kan man analysera gemensamt, sätta in insatser i samverkan på analyserade grunder och inte minst dokumentera de insatser man sätter in för att sedan också utvärdera för att se om man verkligen fick en brottsförebyggande effekt.

 

   
   
   

Mars 2020

Användare hjälper till att utveckla EMBRACE: Flera nya uppdateringar efter våra användares önskemål finns nu i systemet.

Från och med tisdag den 10/3 finns nu bland annat följande nyheter i EMBRACE:

 • Olovlig boende/sovplats går nu att rapportera in med EMBRACE IQ under kategorin ”Annat otrygghetsskapande” och går alltså nu att analysera i EMBRACE Insight.
 • Möjlighet att godkänna enstaka rapporter i EMBRACE Admin eller bara för en specifik enhet. Kanske vill man inte godkänna alla rapporter eftersom någon blivit fel och man behöver kolla den. Nu kan man också enkelt filtrera fram vilka EMBRACE IQ-rapporter som inkommit från just en specifik enhet i sin organisation.
 • Tertialvyer i Insight. Flera kommuner har gått från att göra kvartalsanalyser till att göra tertialanalyser. Därför har vi nu tagit fram vyer dels för Senaste tertial och dels för Tertialjämförelser som vi tror man ska ha mycket stor nytta av i tertialanalyserna.
 • Förfining av geografisk analys av hot-spots. Med ett helt nytt filter i EMBRACE Insight kan man nu enkelt filtrera bort från kartan och diagram sådana händelser som rapporterats i EMBRACE IQ att gälla för ett helt område. Det gör den geografiska analysen och identifieringen av faktiska hot-spots enklare och mer korrekt.

HÄR kan du ta del av mer information och bilder som visar de nya uppdateringarna.

Stort tack till våra användare som hjälper till att utveckla EMBRACE!

   
   
   

Mars 2020

Nu har 20 svenska kommuner valt EMBRACE.

Nu ska det här firas och sen ser vi fram emot ett 2020 då vi ska samarbeta med våra hittills 20 kommuner och se till att de blir Sverigeledande i sitt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Många kommer sen ta efter, menar Henrik Andershed.

      
 

– Det har varit en av våra målsättningar på kort sikt; att under år 2020 bli 20 kommuner som anlitar oss i sitt kunskapsbaserade brottsförebyggande arbete. Redan nu i mars månad har vi alltså kommit hit, vilket så klart är otroligt roligt och viktigt för svenskt brottsförebyggande arbete, säger Henrik Andershed, grundare och utvecklingsansvarig vid Embrace safety.

– Vi har under stora delar av 2019 fokuserat mycket av vår kraft på att träffa kommuner och fått möjligheten att diskutera kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och hur Embrace safety kan vara en viktig partner i ett sådant arbete för kommuner och deras samverkanspartners. – Vårt arbete under 2019 har verkligen gett resultat och vi ser vilket stort intresse det finns för att anlita oss. – Jag är så stolt över mina kollegor på Embrace safety som är så fantastiskt bra ambassadörer, utbildare och handledare för det vi vill prestera med våra kommuner och deras samverkanspartners i deras lokala brottsförebyggande arbetet.

– Fler och fler kommuner ser vilken otroligt stor nytta de kan ha av att anlita oss. Att använda EMBRACE som system men också ta del av våra utbildningar, kvalificerade handledning och inte minst kunskapsguider om effektiva insatser, mallar för möten och problembilder, etc. – Många fler kommuner är på väg till oss som det ser ut.

– Nu ska det här firas och sen ser vi fram emot ett 2020 då vi ska samarbeta med våra hittills 20 kommuner och se till att de blir Sverigeledande i sitt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. – Många kommer sen ta efter, menar Henrik Andershed.

Se HÄR vilka kommuner som anlitar oss.

  
  
    

Februari 2020

Er egen sida; ”Vår sida” tar er samverkan med varandra och med oss på Embrace safety till nya höjder. Dela och ta del av info här.

Låt oss få presentera ”Vår sida”! Det här tar er samverkan till nästa nivå.

Ni i er kommun loggar in och delar lägesbilder och analyser m.m. Här finns också användbara mallar, utbildningsfilmer och sammanställningar av effektiva brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser.

Er egen sida; “Vår sida”. Lagra och dela exempelvis era veckolägesbilder med varandra på denna samverkansyta!

Om ni använder EMBRACE har ni helt kostnadsfri tillgång till er egen ”Vår sida”. Om ni ännu inte loggat in där så väntar den alltså på er. Kontakta din kontaktperson/handledare hos oss.m. Ni bestämmer själva vilka som ska ha tillgång till er ”Vår sida”.

Ni når ”Vår sida” via www.embrace-safety.se och i menyn högst upp på sidan finner du ”För användare” och sedan ”Vår sida”.

Vi har sett det här behovet i våra EMBRACE-kommuner en längre tid nu. På ”Vår sida” kan kommunen med sina samverkansparter t.ex. lägga upp utkastet/förslaget på veckolägesbild som sedan på veckomötet diskuteras och beslutas om. Ni slipper göra detta via e-post och hålla reda på vilken version som är den gällande. Den beslutade lägesbilden kan alltså enkelt och i tydlig lista sparas och lagras här. På så sätt får alla som ni vill ska ha tillgång till detta enkel och säker tillgång. Via ”Vår sida” är det också enkelt för er att ha kontakt med oss på Embrace safety. Här uppdaterar vi er om nyheter och handledning sker också via ”Vår sida”. 

   
   
   
   

Februari 2020

Ny personal som behöver utbildning eller behöver ni repetition eller fördjupning?

Läs mer HÄR om våra utbildningar. Du kan på den sidan också anmäla dig och dina kollegor till utbildningar. 

  
   
  

Januari 2020

Inslag från Västmanlands television: Köping kommun börjar nu använda EMBRACE!

I inslaget från Västmanlands television får vi höra om skadegörelseproblematik mot skolor och hur kommunens säkerhetssamordnare Thomas Hoffmann ser på arbetet framöver. Vi ser fram emot att följa Köping kommuns brottsförebyggande arbete och hoppas såklart på en uppföljning med EMBRACE efter genomförda insatser mot skadegörelser på kommunens skolor! Lyssna HÄR.

   
   
  
     

Januari 2020

Upplands-Bro kommun har avtal med EMBRACE och påbörjar implementering under våren 2020. Vi ser fram emot att följa dem i deras arbete! Välkomna!

 
 


Januari 2020

I senaste nyhetsbrevet hittar du information om kvalificerad handledning och support av Embrace – vad ingår? Se även intervju med Thérèse Fleetwood, trygghetssamordnare på Väsbyhem m.m!

[wpdm_package id=’3080′]

Januari 2020

Nytt år och uppstart av EMBRACE i många nya kommuner under våren! Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med er och följa er i utvecklingen till ett mer effektivt och systematiskt kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete! Välkomna: Karlskoga och Degerfors kommun!

Förutom att vi med stormsteg närmar oss 20 kommuner så startar vi från och med i år upp den kvalificerade handledningen och supporten samt Insatsmodulen – som en del i vårat nya grundpaket!

 

   
     

December 2019

Forskningsprojekt om och med EMBRACE

Tillsammans med forskare vid Högskolan Skövde samt professionella vid Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, Skövde kommun, Polisområde Skaraborg och företaget IP.1 Networks, har vi på Embrace Safety blivit beviljade forskningmedel om 2,5 miljoner från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för åren 2020 och 2021. Projektets namn är Effektiv Läges Information genom Systematiska Arbetssätt (ELISA) och handlar om hur fler aktörer kan bidra till en rikare kontinuerlig lägesbild i kommunen genom systematisk inhämtning och smidig hantering av lägesinformation.

 
 

December 2019

Västra Hisingen och Katrineholm: blivande användare av EMBRACE!

Under december har vi skrivit avtal med Göteborgs stad för stadsdelen Västra Hisingen samt med Katrineholm kommun! Väldigt roligt att se denna spridning av intresse för EMBRACE- dels den geografiska spridningen men också storleken på kommunen. För större kommuner finns alltså möjligheten att använda EMBRACE i bara en eller ett par stadsdelar!

Vill du veta vilka kommuner som använder EMBRACE eller vilka vi har avtal med och utbildar/implementerar EMBRACE i? Klicka HÄR.

  

 
 

November 2019

Nya EMBRACE-användare: Eskilstuna och Västerås!

Under November har vi utbildat två nya kommuner i EMBRACE: Eskilstuna kommun och Västerås stad. De planerar nu att komma igång under januari efter att ha genomfört utbildning av deras IQ-rapportörer. 

Otroligt roligt att flera av de nya kommunerna också visat stort intresse för det nya grundpaketet med bland annat EMBRACE Insats och kvalificerad handledning. Vi ser mycket fram emot att äntligen få komma igång med Insats samt att få arbeta nära er användare och ge stöd i allt från kartläggning, att ta fram problembilder, orsaksanalys och uppföljning av insatser!

På bild utbildas Västerås kommun, kommunala bostadsbolaget Mimer samt polisen i EMBRACE.

  


November 2019

Viktiga nyheter: Nu fulländas EMBRACE – dokumentera och utvärdera insatser! Vi erbjuder nu också mer handledning och stöd och presenterar ny förmånlig prismodell som bl.a. innehåller många fler Insight-användare! Se film HÄR.

  

November 2019

Läs det senaste nyhetsbrevet: Intervju med vinnarna av EMBRACE-priset ”Årets brottsförebyggare 2019” : Örebro Bostäder AB!

Nyhetsbrev Oktober 2019

 

 

Oktober 2019

EMBRACE Insats: Något komplext på ett revolutionerande enkelt och kraftfullt sätt!

Under EMBRACE-dagen 2019 så presenterade vi för första gången den senaste utvecklingen i EMBRACE. Våra användare som deltog under dagen fick en förhandsvisning av den nya modulen EMBRACE Insats.

Med EMBRACE Insats så kan hela den kunskapsbaserade processen få stöd i EMBRACE.  Förutom att ni, i ert samarbete mellan t.ex. kommun och polis, tar ni del av de inkomna rapporterna och följer utvecklingen över tid, identifierar återkommande problem som behöver insatser, så kan ni nu också följa upp och utvärdera de insatser som genomförs.

Det här innebär att ni kommer kunna visa tydligt och statistiskt via uppföljning att insatser har samband med minskning av problem. Ni kan visa vilka insatser som verkar fungera och vilka som INTE fungerar i er kommun vilket innebär att ni inte behöver starta ett särskilt projekt för detta. Ni kan på ett enkelt sätt påvisa vilka besparingar ni gjort vilket kan vara ett bra underlag att presentera för beslutsfattare. EMBRACE Insats kan också användas för att ta fram ett starkt underlag för att kunna genomföra fortsatta satsningar i det brottsförebyggande arbetet.

EMBRACE Insats är en tilläggsmodul och kan beställas idag och funktionen kan levereras vid årsskiftet! Ta kontakt med oss om du vill veta mer och är intresserad av att lägga till EMBRACE Insats.

  
   
   
   

Oktober 2019

EMBRACE tilldelas innovationspris!

Idag har EMBRACE och Henrik Andershed mottagit SKAPA-priset för Örebro län, ett innovationspris till minne av Alfred Nobel!

Vi är så glada och stolta att EMBRACE uppmärksammas och att även andra, som inte arbetar specifikt med brottsförebyggande arbete, ser vad EMBRACE betyder för samhället. Stort tack!!

”Varje dag fylls tidningar, webbnyheter och inlägg på sociala medier av denna fråga och samhällsproblem. Alla har en åsikt och olika lösningar men få har ett instrument och pålitliga underlag att bygga sina slutsatser och lösningar på. Den här produkten ger oss ett praktiskt verktyg och ett verklighetsbaserat faktaunderlag som gör det enkelt och möjligt att gå från snack till verkstad. Samhällsproblemet stavas brottslighet och otrygghet och lösningen är digital, brottsförebyggande, trygghetsskapande och kan leda till gigantiska besparingar i minskat lidande och pengar…”

Prisutdelare var landshövding Maria Larsson.

  
   
   
   
   

Oktober 2019

EMBRACE-priset ”Årets brottsförebyggare 2019” delades ut på EMBRACE-dagen!

Den första EMBRACE-dagen är nu genomförd och vi vill verkligen tacka våra användare för en bra och intressant dag! Särskilt tack och grattis vill vi säga till Örebro Bostäder AB (ÖBO) som vann det nyinstiftade EMBRACE-priset ”Årets brottsförebyggare 2019”. Kriterier för att vinna detta pris är att man arbetar systematiskt med EMBRACE samt att man kan påvisa effekter av arbetet. Motiveringen till årets vinnare löd:

”ÖBO var de som vågade ta klivet och vara först ut med att testa EMBRACE. De har sedan dess visat på en imponerande förmåga att upprätthålla rapportering varje vecka. De använder verkligen EMBRACE för att kartlägga, analysera och implementera insatser och de är på så sätt en central aktör i Örebro kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete”.

Representanter från ÖBO, Pia och Helena, genomförde också en presentation om hur de konkret arbetat med och använt EMBRACE för att kartlägga, analysera och sätta in insatser i ett av deras områden. Mycket inspirerande och uppskattat!

  
  
  
  

   


 

Oktober 2019

Ronneby utbildas!

Vi fortsätter med utbildningar för nya användare och nu var det Ronnebys tur! På bild ser ni kärnan av EST-arbetet (Effektiv samordning för trygghet) i Ronneby vilket består av kommun, polis och Ronnebyhus. Under grundutbildningen får nya användare praktiskt arbeta med analysverktyget Insight och lär sig redan nu hur de ska göra för att kartlägga, analysera data och utvärdera sina insatser. Som vidare stöd i arbetet finns vi som support och även vår hemsida som kontinuerligt uppdateras med information och utbildningsfilmer.

Ronneby är en av de mindre kommunerna som hittills beslutat sig för EMBRACE, vi är glada att de ser samma behov som vi, att alla kommuner oavsett storlek har stor användning för ett IT-system i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

    
   
   
  


September 2019

Borås utbildas i EMBRACE!

Borås var en av de första kommunerna i Sverige som började arbeta enligt EST. Nu tar de nästa steg för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom ett IT-system för kartläggning, analys, insatser och uppföljning. Borås har redan förberett organisationen i och med det tidiga arbetet enligt EST och planerar att börja rapportera in otrygghetsskapande händelser och brott i EMBRACE redan nästa vecka!

Välkomna Borås, vi är så glada att ni också valt EMBRACE och ser fram emot fortsatt samarbete!

  
  
  

Augusti 2019

Upplands Väsby och Sigtuna kommuner utbildade i EMBRACE

I onsdags utbildade vi Upplands Väsby och Sigtuna kommuner i EMBRACE under en heldag. Närvarade vid utbildningen gjorde representanter från kommunerna, bostadsbolag och polisen m.fl.  Efter utbildningen är samtliga representanter i kommunerna redo att utbilda sina egna inrapportörer i EMBRACE IQ och sedan börja använda EMBRACE fullt ut.

Vi ser fram emot att följa Sigtuna och Upplands Väsby i deras fortsatta arbete och vi är otroligt glada för att ännu fler kommuner valt EMBRACE i ett steg att effektivisera det brottsförebyggande arbetet!

Är ni en kommun, eller kanske flera kommuner i samverkan, som vill höra mer om EMBRACE? Kontakta oss och boka ett förutsättningslöst möte!

  
  
  


Augusti 2019

Nytt EMBRACE-nyhetsbrev: Intervju med Sollentuna kommun om EMBRACE, mm!

[wpdm_package id=’1966′]

  
   
  


Augusti 2019

Ronneby kommun har valt EMBRACE. De kommer nu ha ett säkert och effektivt IT-system och kompetensstöd från oss vad gäller kartläggning, analys, uppföljning, etc. Vi ser fram emot samarbetet!

Vi välkomnar Ronneby kommun till EMBRACE!

Välkomna säger vi till Ronneby kommun som valt EMBRACE. Avtal är skrivet och man planerar uppstart under hösten 2019. Ronneby kommun har valt EMBRACE. De kommer nu ha ett säkert och effektivt IT-system och kompetensstöd från oss vad gäller kartläggning, analys, uppföljning, etc. Vi ser fram emot samarbetet och vi är mycket tacksamma och stolta över att vi fått förtroendet från ytterligare en kommun!

Läs mer HÄR vilka kommuner som använder EMBRACE.

  
  
  


Juni 2019

Nytt EMBRACE-nyhetsbrev: Intervju med Huddinge kommun om EMBRACE, mm!

Nytt nyhetsbrev! Ta del av det HÄR.

   
  
    


Juni 2019

Vi välkomnar ytterligare två kommuner till EMBRACE!

Välkomna säger vi till Upplands Väsby kommun och Köping kommun som valt EMBRACE. Avtal är skrivna och man planerar uppstart under tidig höst 2019. Läs mer HÄR vilka kommuner som använder EMBRACE.

   
  
  


Maj 2019

Ny film om EMBRACE – helt utan tal – bara bild och musik!

Mindre brott och otrygghet i din kommun? Aldrig har det så tydligt visats hur revolutionerande och nytänkande EMBRACE faktiskt är och hur tydligt det är att det kan hjälpa kommuner i samverkan med polisen och andra att bli effektivare tillsammans! Se vår nya 3-minutersfilm – helt utan prat – bara fantastiska bilder och musik.

 

  
  
  


Maj 2019

Ännu en kommun väljer EMBRACE  – Välkommen Borås Stad!

Borås har kommit fram till det som många andra kommuner nu så glädjande kommer fram till. Att EMBRACE är det mest passande, och kanske enda, IT-systemet för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan.

  
  
  
  
  


Maj 2019

En fem minuter kort film som mycket pedagogiskt visar hur man bör jobba ute i kommunerna. Arbetet görs möjligt med EMBRACE.

Till beslutsfattare – Brå vill tydliggöra varför brottsförebyggande är viktigt för kommuner.

Varför ska kommuner brottsförebygga? Se en kort FILM från Brottsförebyggande rådet – Brå.

  
  
  

April 2019

Exempel på hur man arbetar effektivt i samordning mot otrygghet!

Läs den helt nya rapporten som visar hur man i olika kommuner arbetar med arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST) där nyttan av EMBRACE är tydlig. Ta del av rapporten HÄR.

  
  
  

April 2019

Hur fungerar EMBRACE i Huddinge och Sollentuna kommun?

Läs intervjuer med Huddinge och Sollentuna kommun som kommit igång med EMBRACE. Vilken nytta ser dom med att använda systemet? Läs intervjuerna HÄR.

  
  
  

Mars 2019

Ännu en kommun väljer EMBRACE  – Välkommen Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun har kommit fram till det som många andra kommuner nu så glädjande kommer fram till. Att EMBRACE är det mest passande IT-systemet för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan.

   
  

Februari 2019

EMBRACE Nyhetsbrev Februari 2019.

Läs vårt senaste nyhetsbrev som fokuserar på kostnader för brott i relation till kostnader för EMBRACE.

[wpdm_package id=’1814′]

  
  
  


Februari 2019

Vad kostar brott och vad kostar EMBRACE?

Endast misshandelsbrott kostar kommuner miljontals kronor per år, även i små kommuner.

Brott kostar mycket lidande och pengar – Är det kostnadseffektivt med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete? Vad kostar brott i Din kommun och vad kostar EMBRACE för Din kommun? Läs mer HÄR.

  
  
  

Januari 2019

EMBRACE Nyhetsbrev Januari 2019.

Läs vårt senaste nyhetsbrev!

[wpdm_package id=’1792′]

  
   


Januari 2019

EMBRACE som App i Smartphones.

Se hur enkelt det är att rapportera händelser/otrygga platser via Smartphone. Ny film!

 

  
  


December 2018

Nya mallar för vecko- och kvartalsanalyser för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan.

Nya mallar för veckolägesbilder och kvartalsanalyser för EST-arbete tar form.

Vi har en stor efterfrågan efter bättre och mer användbara mallar och nu finns de tillgängliga för dig och din kommun att använda inom ert brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan. Du kan ta del av och ladda ner dem HÄR.

  
  
  


November 2018

Stor eller mindre kommun? Systematik behövs vilket som.

De flesta svenska kommuner är relativt små. Men, även här, i mindre kommuner, kan man ha stor nytta av att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Exempelvis brukar man anse att det är väldigt viktigt att förebygga

Liten eller stor kommun. Alla behöver kartlägga den lokala lägesbilden och utvecklingen över tid. Även i mindre kommuner finns problematik. Studera kriminalstatistik per 100.000 invånare i din kommun och jämför med andra för att se hur brottstät din kommun faktiskt är.

problem i och i anslutning till förskolor och skolor, etc. även i mindre kommuner.

  
  
  
  


November 2018

EST och EMBRACE på konferens om ”Den säkra staden” i direktsänd TV

.

Den 12 november 2018 anordnade Dagens Nyheter en heldagskonferens för beslutsfattare på temat ”Den säkra staden”. Vi var inbjudna att föreläsa om Effektiv samordning för trygghet (EST) och hur EMBRACE är ett digitalt verktyg i det arbetet.  SVT direktsände och vi upplevde ett stort intresse för EMBRACE denna dag. Glädjande är också SVT valt att reprisera konferensen flertalet gånger!

Se inslaget HÄR där du får höra om hur man använder EMBRACE i en svensk kommun:

   

    


November 2018

Rapportera händelser enkelt och snabbt med EMBRACE IQ i Smartphone!

Om EMBRACE i SVT.

 

Vi har lagt mycket möda på att göra det så enkelt det bara går att rapportera in händelser ute på plats där något hänt eller att du vill rapportera något när det passar dig, fastän du inte har en dator i närheten. Det är säkert, väldigt enkelt och smidigt att rapportera in händelser med din smartphone. Allt du kan göra med din dator i EMBRACE IQ kan du alltså göra med din smartphone. Se film om EMBRACE som en App HÄR.

  
  
  


Oktober 2018

Ny introduktionsfilm om EMBRACE!

Ny introduktionsfilm som redogör för vad EMBRACE är och hur verktyget stödjer arbetet utifrån den kunskapsbaserade processen finns nu upplagd på hemsidan, se den här.

Vi vill med denna film illustrera och på ett enkelt sätt förklara hur kommun, polis och allmännytta/näringsliv m.fl. i samverkan kan arbeta med EMBRACE för att bland annat skapa gemensamma lägesbilder och genomföra riktade insatser på goda grunder. Avslutningsvis redogörs för hur och med vem/vilka som vi skriver huvudavtal respektive personuppgiftsbiträdesavtal med.

  
  


September 2018

Viktiga nya resultat i utvärdering om Effektiv samordning för trygghet (EST) och EMBRACE!

Ny utvärdering om EST.

Forskare vid Örebro universitet har med finansiering från Brå utvärderat EST-arbetssättet i Örebro kommun. Inom ramen för EST-arbetet i Örebro kommun används EMBRACE som verktyg för kartläggning och analys och för att skapa veckovisa gemensamma lägesbilder. Från sammanfattningen i utvärderingen framgår bl.a: Den huvudsakliga slutsatsen av denna utvärdering är att den indikerar att EST är ett effektivt arbetssätt, alltså att det kunskapsbaserade arbetssättet, i samverkan, som EST-arbetet innebär, verkar vara effektivt, på flera olika sätt. Av utvärderingens resultat indikeras att EST är effektivt på så vis att de som arbetar i enlighet med arbetssättet upplever att de numera arbetar mer kunskapsbaserat och bättre i samverkan med varandra i brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande frågor. Resultaten indikerar även att arbetssättet är effektivt på så vis att det kan relateras till minskad skadegörelse, otrygghetsskapande samling av personer och annat otrygghetsskapande såsom olovlig trafik och öppen droghandeln. Vi fann också indikationer på att EST möjligen kan bidra till minskning av incidenter mot anställda. Baserat på dessa resultat tillsammans med den tidigare gjorda utvärderingen av EST-liknande arbetssätt i sju andra kommuner i Sverige (Hallin, 2018) som också påvisar positiva resultat i termer av att de som arbetar med arbetssättet anser att det är effektivt och att det förbättrat deras arbete, finns anledning till fortsatta optimism om EST och dess möjliga samband med minskad otrygghet. Med stöd av denna utvärderings och tidigare utvärderings resultat skulle således EST kunna rekommenderas för fortsatta användning. Det är dock viktigt att poängtera att denna utvärdering har flera metodologiska svagheter, till exempel i sin design och sitt upplägg, vilket gör att slutsatserna om indikationer på positiva effekter av EST, i viss mån är osäkra. Det är också fortfarande oklart huruvida EST har effekter på subjektiv upplevd otrygghet, något som inte var möjligt att undersöka inom denna utvärderings tidsramar. I denna rapports avslutande del ges ett antal rekommendationer men även råd till framtida forskning om EST.

Ta del av utvärderingen HÄR.

  
  


September 2018

 

 

Flera viktiga nyheter i EMBRACE Insight!

I nya versionen av EMBRACE Insight som släpptes till alla användare den 7:e september 2018 finns nyheter både i utseende och funktioner. Ny vy-meny, möjlighet att exportera och kopiera data och text, samt förstärkt säkerhet, är exempel på nyheter. På ”För användare”-sidan kan du som har inlogg dit se video som presenterar nyheterna.

   
  


Augusti 2018

Nya mallar under utveckling.

Vi utvecklar mallar för kvartal-/tertialanalyser och veckolägesbilder

En kristallklar skiss eller hur? Vi jobbar med att ta fram mallar till alla våra EMBRACE-användare som stöd i deras kvartal/tertiäranalyser och veckolägesbilder. Blir klart inom kort och är efterlängtat vad vi förstår.

  
  
  


Augusti 2018


Lyssna till Henrik Andershed om EST och EMBRACE på Trygg & Säker 2018

Justitieministern, David Hawkins, Henrik Andershed, med fler, föreläser på konferensen Trygg & Säker den 29-30 Augusti i Malmö. Henrik Andershed föreläser om nyttan med att samverka och arbeta kunskapsabserat för att vi ska kunna bli effektivare i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. EMBRACE presenteras som ett verktyg i den här typen av arbete.

  
  


Augusti 2018

Kom och träffa oss på ORUkrim-dagen vid Örebro universitet!

Stort intresse för EMBRACE på ORU-krimdagen.

Den 10 oktober är det dags för den årliga ORUkrim-dagen och vi kommer att finnas på plats för att ställa ut och informera om EMBRACE. Under konferensen kommer även en ny utvärdering om EST (Effektiv Samordning för Trygghet) samt EMBRACE att presenteras. Temat för i år är Effektiv trygghetsfrämjande samverkan och aktuell kriminologisk forskning. Anmälan och program hittar du här.

Vad är ORUkrim-dagen?

Där en årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Studenter, praktiker, forskare träffas och får tillsammans ta del av aktuell kriminologisk forskning och projekt från praktiken. Arbetsgivare/verksamheter inom det kriminologiska fältet visar upp sina verksamheter.

Hoppas vi ses där!

  
  


Juli 2018


Almedalen – EMBRACE på väg ut till internationell användning!

EMBRACE är på väg ut till internationell användning, för att användas till säkerhets- och trygghetskartläggning i oroliga och krigsdrabbade områden och länder. Det är precis i linje med hur vi hela tiden tänkt på EMBRACE som ett flexibelt digitalt verktyg som kan ger användarvändligt men kraftfullt stöd i kartläggning och analys. Tillsammans med Metis Services och Othrys gav vi ett seminarium under Almedalsveckan kring temat: ”Security through understanding – Kan förståelse för motpart främja integration och förebygga brott”.

   
  


Juni 2018

EMBRACE uppmärksammas i senaste numret av tidningen Marknad.

Läs artikeln på sidan 38 i tidningen HÄR.

   
  


Juni 2018

Träffa oss under Almedalsveckan 2018.

Vi är på plats 2-4 juli i Almedalen inbjudna som talare i flera seminarier.  Men, vi ses gärna för ett möte eller två. Kontakta gärna oss om du vill ses för ett möte under dessa dagar, se ”KONTAKT”.


Juni 2018

EMBRACE i internationellt perspektiv på Stockholm Criminology Symposium.

EMBRACE i ett internationellt perspektiv.

 

Just nu pågår årets upplaga av den internationella kriminologikonferensen Stockholm Criminology Symposium (www.criminologysymposium.com/2018). Professor Henrik Andershed presenterar under rubriken ”How can we make it happen in practice? Systematic problem-oriented crime prevention and safety promotion in collaboration between the police, the municipality, and housing companies with the assistance of digital tools.” Ta del av presentationen HÄR.


Juni 2018

Leder den typen av vägledning man får via EMBRACE till bättre orsaksanalyser av brott?

I en kandidatuppsats i kriminologi vid Örebro universitet undersökte de två studenterna Johan Bjuremo och Johan Stjernkvist huruvida mer information i form av mer detaljerade kartor, tidsangivelser och teoretisk vägledning leder till fler identifierade orsaker till ett hot-spot för misshandelsfall som visas på en karta. Studien undersökte även i vilken utsträckning det fanns skillnader inom och mellan olika yrkesgrupper samt inom och mellan grupper med olika lång brottsförebyggarerfarenhet i hur många orsaker till misshandelsfallen man kunde ange med bra argumentation. Urvalet bestod av totalt 116 respondenter fördelat på 73 kvinnor, 42 män och en person som uppgav annat (16 poliser, 17 samordnare, 7 strateger, 14 övriga yrkesverksamma och 59 lekmän/universitetsstudenter). Respondenterna fick besvara en enkät via webben där hot-spot för misshandelsfallen presenterades i sex olika informationsnivåer. Resultaten visade en signifikant ökning av antalet identifierade brottsorsaker inom samtliga yrkesgrupper och erfarenhetsgrupper med bättre kartor, mer information och med den typen av teoretisk vägledning som Brå och andra rekommenderar, dvs. att i grunden utgå ifrån att det kan finnas situationella orsaker, brottsoffer-/objektsorsaker och gärningspersonsorsaker.  Man drar därför i uppsatsen slutsatsen att mer detaljrika kartor, information om tidsangivelser och teoretisk vägledning vid orsaksanalyser leder till att fler brottsorsaker kan identifieras, oavsett yrkesgrupp eller grupper med olika lång brottsförebyggarerfarenhet. I framtiden skulle denna kunskap kunna resultera i att brottsorsaksanalyser utförs mer detaljerat och således skulle mer effektiva brottsförebyggande åtgärder kunna implementeras. Även om alla yrkesgrupper och lekmän blev hjälpta av mer vägledning, inklusive av den teoretiska vägledningen, så kan man också notera i resultaten att det är en mindre andel som identifierar en majoritet av orsakerna. Det understryker behovet av utbildning i orsaksanalys ute i praktik. Läs studien HÄR.

Kommentar på studien av Prof. Henrik Andershed: – Det är en innovativ och jätteintressant studie som pekar i en tydlig riktning. Att moderna kartor, tidsangivelser av brott och teoretisk vägledning verkligen verkar vara hjälpsamma för att göra bättre orsaksanalyser. Resultaten visar alltså tydligt att de kartor och funktioner som finns i EMBRACE kan fungera som bra stöd för orsaksanalyser. Studien pekar alltså på att ett kunskapsbaserat arbete som startar med att man gör bra kartläggningar av brott och sedan gör orsaksanalys, kan vara ett effektivt sätt att arbeta. Jag tycker dock det är viktigt att inte dra för stora och säkra slutsatser baserat på denna enskilda studie. Den är relativt liten, dvs. vissa yrkesgrupper som undersöktes bestod av små grupper, etc.


Maj 2018

Stort intresse för EMBRACE.

Det händer mycket för EMBRACE nu och det glädjer oss så klart eftersom vi nu känner att vi får påbörja vår mission att med EMBRACE bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Sverige. Intresset är stort och under maj månad träffar vi flertalet kommuner i samverkan med polis och bostadsföretag som nu konkret funderar på hur de kan använda sig av EMBRACE.


Maj 2018

Ny version av EMBRACE fullmatad med nya funktioner!

EMBRACE utvecklas i stadig takt. Den senaste versionen av EMBRACE som nu är i bruk erbjuder verkligen många och mycket användbara funktioner. Flera helt nya vyer i EMBRACE Insight som fokuserar på att hjälpa användaren med olika tidsjämförelser och jämförelser mellan områden. Funktionen ”Rita i kartan” öppnar upp för fantastiska möjligheter att studera en specifik plats, gata eller något annat geografiskt område – Du ritar direkt i kartan och klickar sen ”Filtrera” – all statistik som visas gäller då det inritade området! Man kan ha satt upp en kamera på en viss plats – Du ritar in platsen och kan då studera händelseutvecklingen före och efter kameran. Du får ett konkret och enkelt verktyg för att utvärdera insatser.


Maj 2018

Kriminologiprogrammets studenter på Termin 4 vid Örebro universitet utbildas i EMBRACE.

Studenter på kriminologiprogrammet vid Örebro universitet utbildas i EMBRACE

Studenter på kriminologiprogrammet utbildas i EMBRACE under deras Termin 4 då de bland annat studerar kartläggning och analys av brott och otrygghet. Studenterna får i uppgift att i Örebro kommuns EMBRACE-data finna ett hot-spot för skadegörelse och göra en orsaksanalys av den skadegörelsedrabbade platsen. Ett viktigt och uppskattat moment under kriminologiprogrammets totalt sex terminer.


April 2018

Stort intresse för EMBRACE på ”Råd för framtiden”!

Nu har vi precis avslutat vårt deltagande på konferensen ”Råd för framtiden” i Örebro. EMBRACE togs upp i flera seminarier och föreläsningar och vi var också med i utställningsområdet. Vi gläds åt att konstatera att så många delar vår mission att göra Sverige tryggare med hjälp av ett effektivt digitalt verktyg! Tack till er alla (och ni var många) som visade intresse för EMBRACE.


April 2018

 

Vi ses väl nästa vecka i Örebro på ”Råd för framtiden”?

 

 

 

Nu förbereder vi oss för fullt för Råd för framtiden och för att visa upp EMBRACE där. Vi hoppas vi får möjlighet att prata med just dig. Vi finns i utställningsområdet både 19 och 20 april. Välkommen! Se www.bra.se/rff

Mars 2018
Mycket nytt i EMBRACE Insight.

Utvecklingen går verkligen framåt i EMBRACE Insight. Nu kan man exempelvis rita i kartan och se hur händelseutveckligen/statistiken ser ut inom just det området på kartan. Det öppnar upp för att utvärdera insatser som satts in på den platsen – det kan exempelvis handla om att man satt upp en kamera eller intensivt patrullerat på en viss geografisk yta (t.ex. centrum eller skolgård, etc).

Februari 2018
Sollentuna påbörjar sitt arbete med EMBRACE.

Sollentuna kommun med samarbetsnätverk (t.ex. polisen och kommunala bostadsföretag) utbildas i EMBRACE.


Januari 2018
Om EMBRACE igen hos justitieministern.

En handfull forskare bjöds för andra året i följd in till justitieministern för att ge sin bild av vad som behövs i Sverige för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i socialt utsatta områden. Henrik Andershed var en av de inbjudna och framförde behovet av att arbete mer systematiskt i samverkan och ta hjälp av digitala verktyg såsom EMBRACE.


Januari 2018
Botkyrka påbörjar sitt arbete med EMBRACE.

Botkyrka kommun med samarbetsnätverk (t.ex. polisen och kommunala bostadsföretag) utbildas i EMBRACE.


December 2017
Ny reviderad version av utredning om det lagliga stödet för EMBRACE.

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra – mellan polis, kommun och andra aktörer? Detta tydliggörs i en rättsutredning/laglighetsprövning av EMBRACE – ta del av den HÄR (OBS! Ny version 1.1 publicerad i slutet av december 2017 – i denna version har delarna om informationsskyldigheten reviderats/tydliggjorts).


Oktober 2017

Utredning om det lagliga stödet för EMBRACE.

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra – mellan polis, kommun och andra aktörer. Detta tydliggörs i en ny rättsutredning/laglighetsprövning av EMBRACE.


Augusti 2017

Huddinge påbörjar sitt arbete med EMBRACE.

Huddinge kommun med samarbetsnätverk (t.ex. polisen och räddningstjänsten) utbildas i EMBRACE.


Juli 2017
EMBRACE i Almedalen.

Under Almedalsvecka 2017 presenterades EMBRACE och i panelen fanns bl.a. regionpolischefen Carin Götblad. Läs mer om detta och se intervjuer om EMBRACE med Carin Götblad och Henrik Andershed HÄR. Även polismyndigheten uppmärksammar detta, läs mer HÄR.

Juni 2017
EMBRACE används som presentationsverktyg för att uppdatera kommunens brottsförebyggande råd om den lokala bilden.

Nu börjar EMBRACE användas som presentationsverktyg för Örebro kommuns brottsförebyggande råd för att visa hur den lokala bilden och utvecklingen ser ut.

Juni 2017
Studenter på Kriminologiprogrammet använder EMBRACE.

Studenter på Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet använder EMBRACE och verkliga uppgifter från områden i Örebro. Det är under Kriminologiprogrammets fjärde termin (av totalt sex) då studenterna går kurser i kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som de får i uppgift att med hjälp av uppgifter i EMBRACE kartlägga, analysera och föreslå brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser som också ska utvärderas. Kursutvärderingar visar att studenterna uppskattar detta inslag väldigt mycket i deras utbildning. Läs mer om Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet:
Kriminologistudenter med rätt kunskaper
Information om Kriminologiprogrammet

Maj 2017
Huddinge kommun bestämmer sig för EMBRACE.

Huddinge kommun kommer fram till att EMBRACE är det verktyg de vill använda i deras samverkan (med bl.a. polisen, bostadsbolag, räddningstjänst) i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.


April 2017
EMBRACE presenteras för partiledare.

Vi bjuds in att berätta om EMBRACE för Annie Lööf (C) när hon är på besök i Örebro.

Mars 2017
Workshop på konferensen ”Råd för framtiden”.

Vi håller i workshop i Malmö på ”Råd för framtiden” om analys av lokal brottslighet och använder EMBRACE som verktyg. Över 600 personer deltar på konferensen som är Sveriges största brottsförebyggarkonferens.


Mars 2017

 

EMBRACE årets digitala innovation.

 

På Örebro kommuns årliga gala ”Örebrogalan” tilldelas EMBRACE priset för årets digitala innovation. Läs mer HÄR.
Örebrogalans webbsida


Mars 2017
Regeringens nya brottsförebyggande program publiceras.

 

”Tillsammans mot brott”, regeringens nya brottsförebyggande program publiceras. Man understryker i programmet behovet av att samverka och att arbeta mer kunskapsbaserat – dvs. att jobba mer systematiskt med kartläggning, analys, insatser, uppföljning, etc. EMBRACE är ett verktyg för just detta. Det blir tydligt att EMBRACE kan hjälpa i att förverkliga regeringens program. Ta de

 

l av programmet HÄR.


Januari 2017
BRÅ-projekt om socialt utsatta områden.

Örebro kommuns arbete med att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat i det brottsförebyggande arbetet och trygghetsfrämjande arbetet uppmärksammas av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Ett projekt inriktat på att effektivisera arbetet i socialt utsatta områden sätts igång av BRÅ i vilken Örebros modell sprids till åtta andra kommuner. Läs mer om projektet och se videoinspelade föredrag från projektet, inklusive inslag om EMBRACE HÄR.

 


Oktober 2016
Om EMBRACE hos justitieministern.

En handfull forskare bjöds in till justitieministern för att ge sin bild av vad som behövs i Sverige för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Henrik Andershed var en av de inbjudna och framförde behovet av att arbete mer systematiskt i samverkan kring kartläggning, analys, insatser, etc. EMBRACE presenterades också. Andershed bjöds sedan tillbaka till justitiedepartementet för att ge råd angående regeringens nya brottsförebyggande program.

September 2016
Första versionen av EMBRACE tas i bruk.

Inom ramen för Örebro kommuns arbete med brottsföreyggande och trygghetsskapande arbete börjar man nu testa EMBRACE. Allra först ut med att testa EMBRACE är Örebrobostäder (ÖBO) AB i september 2016.

 

Mars 2016
Utvecklingen av EMBRACE startar.

Idén har funnits i flera år men nu sattes arbetet igång med utvecklingen av EMBRACE. I Örebro kommuns arbete med brottsföreyggande och trygghetsskapande arbete såg man ett tydligt behov av EMBRACE och man ville vara först ut att testa.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Mars 2016
Skriften ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete” publiceras.

Denna skrift utgiven av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Sveriges kommuner och landsting tydliggör vikten av samverkan och lokalt kunskapsbaserat brottsföreyggande arbete. I skriften beskrivs ett arbete inom vilket det finns ett stort behov av ett digitalt verktyg som EMBRACE. Ladda hem och läs skriften HÄR.