Meny Stäng

Intresserad av EMBRACE?

Är du/din organisation eller ni i samverkan
intresserade av EMBRACE?

EMBRACE blir en central del i det lokala systematiska och kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

Följ oss på Facebook i vår mission att förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vi månar om ett seriöst och professionellt bemötande med er som potentiella användare av EMBRACE och att ni får en ordentlig möjlighet att förstå vad EMBRACE är innan ni betämmer er. Vi träffas gärna för ett förutsättningslöst möte då vi i mer detalj får berätta om EMBRACE och visa hur det konkret fungerar, och ni får möjlighet att få svar på era frågor. Vi sätter er också gärna i kontakt med kommuner och andra aktörer som redan använder EMBRACE så ni kan höra hur de använder det i sitt vardagliga arbete.

  
  

Nu fulländas EMBRACE – dokumentera och utvärdera insatser! Vi erbjuder nu också mer handledning och stöd och presenterar ny förmånlig prismodell som bl.a. innehåller många fler Insight-användare! Se film HÄR.

Varför ska kommuner brottsförebygga? Se en kort FILM från Brottsförebyggande rådet – Brå.

Ny film om det innovativa och revolutionerande med EMBRACE (tre minuter): FILM

Vad är EMBRACE? (ny 190120): EMBRACE på tre minuter

EMBRACE på 10 minuter: En presentation av professor Henrik Andershed

Hur vi hjälper er att komma igång med EMBRACE

  
  


Vi hjälper er att komma igång

Att börja använda EMBRACE innebär bland annat att man behöver ha någon form av upparbetad organisation för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet; t.ex. att det är tydligt vilka aktörer som är med, vilka som ska vara inrapportörer (EMBRACE IQ-användare), etc. När exempelvis en kommun har bestämt sig för EMBRACE så skriver vi avtal med den kommunen så tidigt som möjligt eftersom vi ser det som en självklarhet att vi stöttar i igångsättandet/implementeringen av EMBRACE. Vi stöttar och vägleder kommunen i vad som behöver göras innan och under implementeringen. Vi arbetar då i samarbete med kommunen (gärna en specifik utsedd kontaktperson) utifrån en checklista/implementeringsplan för hur man kommer igång med EMBRACE – en punktlista helt enkelt för vad som behöver göras. Ibland tar det alltså några månader från det att kommunen bestämt sig för att använda EMBRACE tills dess att man faktiskt konkret börjar använda det fastän vi redan avtalat med kommunen att de ska använda EMBRACE.

  
  


Kostnad?

För att kunna säkerställa datasäkerhet och lagring, support och vidareutveckling så finns en kostnad associerad med att använda EMBRACE. Vi skriver gärna avtal på minst ett år i taget och vår idé är att alla ska ha möjlighet att använda EMBRACE, även med en begränsad budget. EMBRACE kostar därför mindre för mindre kommuner och lite mer för större kommuner. Vår idé är också att samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska löna sig. Med fler aktörer som tillsammans använder EMBRACE blir det därför mer förmånligt att använda EMBRACE. Kontakta oss för prisuppgift.

  
  


Utbildning och stöd

Grundutbildningen i EMBRACE innebär en heldagsutbildning. Utbildningen innefattar inte bara konkret lärande av funktioner i EMBRACE utan också viktiga kunskaper om exempelvis kartläggning och analys av brott och otrygghet. Kontakta oss för prisuppgift. Som användare av EMBRACE har man självklart också tillgång till stöd/support och en gång per år inbjuds man till en EMBRACE-dag för uppdatering och erfarenhetsutbyte med andra användare.

  
  


Vill du veta mer?

Hör av dig så får du ett lösenord till ”För användare”-sidan där det finns informationsfilmer m.m. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Kontakt”.

  
  


Exempel på potentiella användare av EMBRACE

Tjänstemän (kommunala och privata) med ansvar för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande kartläggning och insatser.
Polisen.
Fastighetsägare.
Kollektivtrafiksbolag.
Företag som förvaltar offentliga toaletter.
Vakt- och bevakningsbolag.
Försäkringsbolag.
Konstellationer av ovanstående som vill samverka kring gemensam lägesbild och åtgärder.
Forskare.

Exempel på hur EMBRACE används

Se föredrag om Kartläggning av brott och otrygghet (32:30 minuter in i föredraget handlar om EMBRACE). Se också föredrag om den typen av Orsaksanalys som man kan göra med stöd av EMBRACE. Du kan här också ta del av ett konkret Orsaksanalysexempel där man använt EMBRACE. Kort intervju med upphovspersonen Henrik Andershed om EMBRACE finns också här och även en intervju med regionpolischefen Carin Götblad.