Meny Stäng

För rapportörer: EMBRACE IQ

Informationssidan för dig som är rapportör av händelser och otrygga platser i din kommun

Dina rapporter varje vecka är helt centrala för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i din kommun. Det är därför viktigt att rapporterna görs på rätt sätt och likadant av alla som rapporterar. Därför är nedanstående utbildningsfilm på ca 30 minuter mycket viktig att ta del av om du är rapportör – dvs. användare av EMBRACE IQ.

Utbildningsfilm om hur och varför rapportera

Den här filmen bör ses som obligatorisk för alla som är rapportörer med EMBRACE IQ i er kommun. Den är viktig att ta del av även om man endast använder EMBRACE Admin eller Insight eftersom den beskriver i detalj hur man ska rapportera händelser i EMBRACE IQ. Genomgången görs av EMBRACE-upphovspersonen Henrik Andershed. 

Manual/Presentation EMBRACE IQ

Här finns fler detaljer dokumenterade än i utbildningsfilmen ovan. Om filmen saknar någon detalj/instruktion så finns den säkert i detta PDF-dokument.

[wpdm_package id=’5239′]

 

Rapportera händelser enkelt och snabbt med EMBRACE i Smartphone

Enkelt att rapportera in händelser med EMBRACE IQ via Smartphone.

Vi har lagt mycket möda på att göra det så enkelt det bara går att rapportera in händelser ute på plats där något hänt eller att du vill rapportera något när det passar dig, fastän du inte har en dator i närheten.

Det är säkert, väldigt enkelt och smidigt att rapportera in händelser med din smartphone. Allt du kan göra med din dator i EMBRACE IQ kan du alltså göra med din smartphone.

Se film om EMBRACE som en App här nedanför.