Meny Stäng

Övergång till EMBRACE

Enkelt att gå över till EMBRACE

En del kommuner som börjar med EMBRACE har provat att rapportera och skapa lägesbilder på andra sätt än med EMBRACE. Vi ordnar så att övergången blir enkel. Vi kan helt och hållet ta hand om övergången och se till att den information som ni hittills samlat in förs över och in till EMBRACE.

”Vi kan helt och hållet ta hand om övergången och se till att den information ni hittills samlat in förs över och in till EMBRACE.”


Det här innebär att när ni loggar in i EMBRACE för första gången så ligger er tidigare redan inrapporterade information i EMBRACE. När ni bestämt er för EMBRACE kommer vi överens om vilken information ni vill ha med er. Sen tar vi hand om överföringen. För er blir det alltså väldigt enkelt att gå över till EMBRACE.

”Det här innebär att när ni loggar in i EMBRACE för första gången så ligger er tidigare redan inrapporterade information i EMBRACE.”