Meny Stäng

Kunskapsbaserat arbete – Möten och Mallar

Denna sida är användbar för den verksamhet som vill eller som redan arbetar kunskapsbaserat i samverkan i sitt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Man kanske arbetar enligt enligt EST – Effektiv Samordning för Trygghet eller liknande arbetssätt. Här finns vägledning med skrifter och mallar om hur ett systematiskt, kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete kan utföras i en kommun/stadsdel i samverkan mellan kommun, polis, bostadsföretag och andra.

Här presenteras just nu ett PM skrivet av Professor Henrik Andershed (Örebro universitet), en av EST-utvecklarna och EST-handboksförfattarna, om varför det är viktigt med förtydliganden om syfte och innehåll med mötesforum och mallar inom EST-arbetssättet. Här finns också konkreta förslag på nya mallar för kvartalsanalys och veckolägesbild. Mallarna är helt fria att användas. Mallarna är särskilt användbara för de kommuner som i samverkan använder EMBRACE eller något att digitalt verktyg i sitt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan.

Mallarna och annat material kommer här att uppdateras när uppdateringar sker av materialet.

  
   

Hur kan man konkret organisera och utföra ett kunskapsarbete i en kommun? (Andershed, 2020)

Detta dokument handlar om hur en kommun kan sätta upp visioner och mål för sitt arbete, hur man kan organisera sig och hur man konkret kan utföra ett systematiskt, kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i en kommun/stadsdel i samverkan mellan kommun, polis, bostadsföretag och andra.

Hur kan man i en kommun arbeta kunskapsbaserat i samverkan? Exemplet Östan kommun

  
  
   

Orginalhandboken från 2016 – EST

EST-handboken 2016

  
  
  

Kort film om behovet av utveckling av mötesforum och mallar i EST-arbetssättet

Film om nya förslag på mallar inom EST och varför – 181217

  
   
  

PM som förklarar behovet av förtydliganden av mötesforum och mallar

[wpdm_package id=’1517′]

  
   
  

Mall för kvartalsanalys

Instruktionsfilm om kvartalsanalysmallen

[wpdm_package id=’1519′]

  
   
  

Mall för gemensam veckolägesbild EN sida

[wpdm_package id=’3043′]

  
   
  

Mall för veckolägesbild med problembilder etc.

Instruktionsfilm om veckolägesbildsmallen

[wpdm_package id=’1552′]

  
   

Mall för dokumentation av problembild (DAP)

[wpdm_package id=’3561′]

   

  

Guider och riktlinjer för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete:

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten och  Sveriges kommuner och landsting.

“Tillsammans mot brott”. Regeringens brottsförebyggande program.

Problemorienterat polisarbete.

Länk till Handboken om EST – Effektiv samordning för trygghet