EST – Möten och Mallar

Denna sida är användbar för den verksamhet som arbetar enligt EST – Effektiv Samordning för Trygghet eller liknande arbetssätt.

Här presenteras just nu ett PM skrivet av Professor Henrik Andershed (Örebro universitet), en av EST-utvecklarna och EST-handboksförfattarna, om varför det är viktigt med förtydliganden om syfte och innehåll med mötesforum och mallar inom EST-arbetssättet. Här finns också konkreta förslag på nya mallar för kvartalsanalys och veckolägesbild. Mallarna är helt fria att användas. Mallarna är särskilt användbara för de kommuner som i samverkan använder EMBRACE eller något att digitalt verktyg i sitt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan.

Mallarna och annat material kommer här att uppdateras när uppdateringar sker av materialet.

  
  

Orginalhandboken från 2016 – EST

EST-handboken 2016

  
  

Kort film om behovet av utveckling av mötesforum och mallar i EST-arbetssättet

Film om nya förslag på mallar inom EST och varför – 181217

  
  

PM som förklarar behovet av förtydliganden av mötesforum och mallar

  
  

Mall för kvartalsanalys

Instruktionsfilm om kvartalsanalysmallen

  
  

Mall för gemensam veckolägesbild EN sida

  
  

Mall för veckolägesbild med problembilder etc.

Instruktionsfilm om veckolägesbildsmallen

  
  

Kontakt – Frågor/feedback angående mallarna etc: henrik.andershed@oru.se