App i Smartphones

Rapportera händelser enkelt och snabbt med EMBRACE i Smartphone

Enkelt att rapportera in händelser med EMBRACE IQ via Smartphone.

Vi har lagt mycket möda på att göra det så enkelt det bara går att rapportera in händelser ute på plats där något hänt eller att du vill rapportera något när det passar dig, fastän du inte har en dator i närheten.

Det är säkert, väldigt enkelt och smidigt att rapportera in händelser med din smartphone. Allt du kan göra med din dator i EMBRACE IQ kan du alltså göra med din smartphone.
 
 
Se film om EMBRACE som en App här nedanför.