EMBRACE-dagen 2019

Tack för deltagandet under den första EMBRACE-dagen!

Den årliga och första EMBRACE-dagen ägde rum på City konferenscenter i centrala Örebro den 8 oktober 2019. Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog och bidrog till att dagen blev så bra!

Under dagen fick deltagarna information om funktionaliteter i EMBRACE och även förhandsinformation om den senaste utvecklingen: EMBRACE Insats!

EMBRACE-priset “Årets brottsförebyggare” delades också ut. Vinsten tilldelades Örebro Bostäder AB! Centrala kriterier för att vinna priset är att man arbetar systematiskt i sitt brottsförebyggande arbete och använder EMBRACE och att man påvisat effekter av arbetet. Motiveringen till årets vinnare löd:

“ÖBO var de som vågade ta klivet och vara först ut med att testa EMBRACE. De har sedan dess visat på en imponerande förmåga att upprätthålla rapportering varje vecka. De använder verkligen EMBRACE för att kartlägga, analysera och implementera insatser och de är på så sätt en central aktör i Örebro kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete”.

Representanter från ÖBO, Pia Holm-Wahlström och Helena Albertsson, genomförde också en presentation om hur de konkret arbetat med och använt EMBRACE för att kartlägga, analysera och sätta in insatser i ett av deras områden.

Under dagen fanns tillfälle för informationsutbyte mellan användare – något vi ser att ni önskar mer av! Därför vill vi redan nu veta om det finns fler användare som har bra och inspirerande exempel på hur ni använt EMBRACE i ert brottsförebyggande arbete; det kan vara allt i från hur ni byggt upp er organisation, hur ni använder EMBRACE för kartläggning, tar fram problembilder, orsaksanalys eller utvärderar insatser! Kontakta oss här.

Stort tack, vi ser fram emot EMBRACE-dagen 2020!

 

————————————————————————————-

Program för EMBRACE-dagen 2019

Program EMBRACE-dagen

Vem är dagen till för?

Dagen är till för EMBRACE-användare för erfarenhetsutbyte och för information om nyheter i EMBRACE. Dagen är helt kostnadsfri för EMBRACE-Insightanvändare.

 

Prisutdelning av priset ”Årets brottsförebyggarkommun 2019”

Det nyinstiftade priset ”Årets brottsförebyggarkommun” delas ut. Centrala kriterier för att vinna priset är att man arbetar systematiskt i sitt brottsförebyggande arbete och använder EMBRACE och att man påvisat effekter av arbetet.

 

Övrigt i programmet

Nya funktioner i EMBRACE och planer framåt. Lyssna bl.a. till Henrik Andershed. Tid ges under dagen till att EMBRACE-kommuner får diskutera med varandra om hur man bäst använder EMBRACE i kartläggning och analys.

 

Anmälan

Deltagande i 2019 års EMBRACE-dag är helt kostnadsfritt för alla EMBRACE Insight-användare. Anmälan krävs dock och är bindande. Anmäl dig och dina kollegor via e-post med “Anmälan EMBRACE-dagen 2019” i ämnesraden till: support@embrace-safety.se innehållande namn  och arbetsplats på deltagare och eventuella kostrestriktioner. Vi bjuder på fika och lunch. Senast dag för anmälan är den 30 augusti 2019.