Meny Stäng

Corona

Vad ska vi förvänta oss och hur kan vi förebygga?

Fokus är att bromsa hastigheten av smittspridningen av coronaviruset. Vi ska rädda liv. Går inte att säga emot det. Mycket stängs dock ner. Viss kriminalitet, sådan som hänger ihop med folkflöden och alkoholserverande krogar ute i offentliga miljöer kan minska drastiskt, så även exempelvis inbrott, eftersom vi är hemma.

Men, andra problem kan öka dramatiskt. Det finns uppenbara risker, inte bara de ekonomiska, som måste hanteras. Vi har dock möjlighet att förebygga många av de allvarliga sociala konsekvenser som restriktioner såsom skolstängningar kan få.

De kommuner som redan arbetar i en effektiv samverkan har bra förutsättningar att nu kunna samordna effektiva förebyggande insatser, istället för att vänta och se.

Ta gärna del av professor Henrik Andersheds riskanalys och förslag på förebyggande åtgärder i DN-debatt HÄR.

Se film här med Henrik Andershed som fördjupar innehållet i DN-debattartikeln.

Brott och otrygghet under coronatider – hur kan er samverkan och EMBRACE hjälpa?

Vi menar, i linje med det Henrik Andershed föreslår, att man ute i kommunerna nu bör analysera de uppenbara riskerna för ökad brottslighet för att agera förebyggande snarare än att vänta och se och riskera svårläkta dramatiska konsekvenser.

Ni har möjligen redan noterat att viss typ av problem och brottslighet har minskat på vissa platser i er kommun/stadsdel under de senaste veckorna jämfört med samma veckor tidigare år? På platser som kanske vanligtvis har en större mängd och högre koncentration av människor? Exempelvis torde krogrelaterat våld minska, så även inbrott, eftersom vi är hemma mycket.

Däremot finns det anledning att tror baserat på forskning att konsekvenserna som restriktionerna kan leda till, såsom ökad arbetslöshet, psykiska ohälsa, alkoholmissbruk, ökat antal ungdomar i riskzon som kan få svårt att klara skolan, i kombination med befintliga riskfaktorer för brott såsom trångboddhet, kan viss typ av brottslighet öka, särskilt i redan socialt utsatta områden.

Råd om hur ni kan arbeta
Vi vill här ge några råd om hur ni kan tänka och prioritera i ert lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan nu under dessa restriktionstider, och i ert arbete med EMBRACE; för att kunna förhindra och förebygga en potentiell drastisk ökning av viss typ av brott och otrygghet.

Fortsätt med er effektiva samverkan!
Genom samverkan blir ni mer effektiva i era åtgärder. Se över om det är ytterligare aktörer som behöver involveras i er samverkan givet den problematik ni nu ser eller tror er se komma. Upprätthåll era regelbundna möten med fokus specifikt på brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Prioritera att fortsätta med bra kartläggning!
Det är jätteviktigt att era IQ-rapportörer fortsätter att rapportera och det därför väldigt viktigt att fortsätta motivera IQ-rapportörerna – att påtala hur viktigt deras arbete är. Särskilt viktigt är det här i era mer utsatta områden men så klart i övriga delar av er kommun/stadsdel där ni i vanliga fall kartlägger.

I er kartläggning och analys av information i EMBRACE Insight, jämför med tidigare år (om ni har data för tidigare år; annars be polisen ta fram dessa uppgifter för anmälda brott) för att se om motsvarande period under detta år (dvs. 2020) avviker från förra året. Om det är samma utveckling i år som förra året vecka för vecka och månad för månad, indikerar det att ni inte har någon avvikelse pga coronarestriktionerna.

Fortsätt följ på det sättet framåt nu vecka för vecka och jämför med tidigare år för att se om ni ser ökningar av något som ni skulle kunna sätta in insatser mot för att förhindra större ökningar. Om ni har möjlighet att jämföra 2020 med 2019 men även ett par år till, t.ex. hur det såg ut 2018 och 2017 så är det ännu bättre – avviker 2020 från alla dessa tidigare år? Då är det sannolikt en avvikelse som kan bero på det som nu sker.

Analysera i Insight område för område inom er kommun/stadsdel. Det är avvikelser inom respektive område över tid snarare än skillnader mellan olika områden som vanligtvis är viktigast att notera och följa. Dvs. ökar någon form av problem i just detta område? Vad beror det i så fall på (orsaksanalys) och vilka insatser behövs för att stävja ökningen?  

Ni som inte har möjlighet att jämföra med tidigare år följer nu utvecklingen noggrant område för område och fortsätter att kartlägga även i de områden och på de platser där ni sätter in insatser. Med EMBRACE Insats dokumenterar ni insatserna och kan se om de leder till minskningar av problem.

Stärk vuxennärvaron – särskilt i de socialt utsatta områdena!
Öka vuxennärvaron ute i socialt utsatta områden och stärk den positiva och kontrollerande vuxennärvaron på hot-spots, ta hjälp av EMBRACE Insight för att identifiera dessa platser (studera de senaste månaderna och använd t.ex. Heat-mapfunktionen i kartan). Beroende på problem kan ökad formell närvaro behövas i form av t.ex. väktare, poliser eller ordningsvakter. Närvaron bör vara relationsbyggande, positiv, förtroendeskapande, men också tydligt gränssättande.

Läs mer i DN-debattartikeln och se filmen med Henrik Andershed om ytterligare saker ni kan överväga att göra.

Vad gör vi på Embrace safety för att underlätta arbetet för våra kommuner och stadsdelar?
Vi på Embrace safety har förståelse för att ni nu är hårt belastade. Vi gör allt vi kan för att anpassa utbildningar, handledning och support så att arbetet kan fortgå. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vårt arbete.

Notera gärna att vi nu också erbjuder digitala grund- och fortsättningsutbildningar samt material för att genomföra utbildning av nya IQ-rapportörer på distans. Se www.embrace-safety.se/products-page/ för våra utbildningar och hör som vanligt av er till oss med frågor och funderingar så hjälper vi er snabbt: support@embrace-safety.se