Meny Stäng

Hur bli användare?

Välkommen till denna sida som innehåller avtalsmallar och annat material ni behöver för att komma igång med EMBRACE.

 
 

Checklista för implementering  – Bra dokument för att pricka av det som behöver göras innan ni börjar använda EMBRACE

Vi hjälper er att komma igång

Att börja använda EMBRACE innebär bland annat att man behöver ha någon form av upparbetad organisation för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet; t.ex. att det är tydligt vilka aktörer som är med, vilka som ska vara inrapportörer (EMBRACE IQ-användare), etc. När exempelvis en kommun har bestämt sig för EMBRACE så skriver vi avtal med den kommunen så tidigt som möjligt eftersom vi ser det som en självklarhet att vi stöttar i igångsättandet/implementeringen av EMBRACE. Vi stöttar och vägleder kommunen i vad som behöver göras innan och under implementeringen. Vi arbetar då i samarbete med kommunen (gärna en specifik utsedd kontaktperson) utifrån en checklista/implementeringsplan för hur man kommer igång med EMBRACE (se nedan) – en punktlista helt enkelt för vad som behöver göras. Ibland tar det alltså några månader från det att kommunen bestämt sig för att använda EMBRACE tills dess att man faktiskt konkret börjar använda det fastän vi redan avtalat med kommunen att de ska använda EMBRACE.

[wpdm_package id=’3124′]

  
   

Laglighetsprövning EMBRACE

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra – mellan polis, kommun och andra aktörer? Detta tydliggörs i en rättsutredning/laglighetsprövning – ta del av den här nedan. OBS! Ny version 1.2 – 2018).

[wpdm_package id=’1437′]

   
   

Avtal

Huvudtjänsteavtal EMBRACE

[wpdm_package id=’3131′]

Anledningar att använda vårt förslag på Huvudavtal:

 • Ett väl genomarbetat och balanserat IT-systemavtal som ser till både Leverantörens och Kundens intressen
 • Synkroniserar helt med hur vi hanterar era uppgifter
 • Synkroniserar helt med vårt Personuppgiftsbiträdesavtal, se nedan
 • Snabbt förfarande att få avtalet på plats
   
Personuppgiftsbiträdesavtal

Vår mall för personuppgiftsbiträdesavtal är baserat på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) mall

[wpdm_package id=’3114′]

För att underlätta för våra kunder har vi tagit fram ett färdigt Personuppgiftsbiträdesavtal som är baserat på SKLs avtalsmall.

Vi har också i detta avtal fyllt i alla erforderliga bilagor till avtalet.

Anledningar till att använda vårt förslag på Personuppgiftsbiträdesavtal:

 • Helt baserat på SKLs avtalsmall
 • Täcker alla personuppgifter som vi hanterar åt er
 • Täcker alla underleverantörer vi använder
 • Snabbt förfarande att få avtalet på plats

Försäkring

Embrace safety AB har tecknad Ansvarsförsäkring.

—————————————————————————————————————–

Andra viktiga bakgrundsdokument

[wpdm_package id=’726′]

[wpdm_package id=’727′]

Länk till Handboken om EST – Effektiv samordning för trygghet