Meny Stäng

Vilka anlitar oss?

Mer än 25 kommuner och fastighetsbolag som tillsammans med deras nätverk av samarbetspartners, t.ex. Polismyndigheten, anlitar oss.

 • Arboga kommun

 • Borås stad

 • Botkyrka kommun

 • Degerfors kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Flens kommun

 • Huddinge kommun

 • Kalmar kommun

 • Karlskoga kommun

 • Katrineholms kommun

 • Klippans kommun

 • Kungsörs kommun

 • Köping kommun

 • Ronneby kommun

 • Sigtuna kommun

 • Skärholmens Fastighetsägare

 • Skövde kommun

 • Sollentuna kommun

 • Staffanstorps kommun

 • Trosa kommun

 • Upplands-Bro kommun

 • Upplands Väsby kommun

 • Västerås Stad

 • Västra Hisingen SDF

 • Örebro kommun

Intervju med Thérèse Fleetwood – Trygghetssamordnare på Väsbyhem!

Thérèse Fleetwood arbetar som trygghetssamordnare på Väsbyhem. I grunden har hon en ingenjörsexamen från KTH men började plugga kriminologi och hamnade slutligen på Polishögskolan. Rollen som trygghetssamordnare på Väsbyhem innefattar både strategiskt och operativt arbete. Thérèse hanterar störningar, arbetar långsiktigt med trygghet och trivsel och har ett intensivt samarbete med kommunen inom deras vräkningsförebyggande arbete.

 • Vilka är ni på Väsbyhem och hur ser samverkan med kommunen och polisen ut idag i trygghets och brottsförebyggande frågor?

Vi är ett kommunalt fastighetsföretag vilket innebär att vi är vinstdrivande samtidigt som vi tar ett särskilt stort socialt ansvar. Vi är cirka 85 anställda varav 4 personer arbetar på min enhet, Bosociala gruppen. Vi har ett tätt samarbete med kommunen inom det brottspreventiva men även reaktiva arbetet. Genom EST, Effektiv samordning för trygghet, ses vi tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten och olika instanser inom kommunen på veckobasis. Då går vi igenom lägesbilden som skapas med hjälp av EMBRACE och Polisens lägesbild och ser vilka gemensamma insatser som behövs i nuläget och även strategiskt framöver.

För oss innebär EMBRACE ett väldigt konkret verktyg för insamling och analys av händelser som påverkar kommuninvånarnas vardag och genom verktyget har vi möjlighet att se mönster och behov som annars är svåra att se. EMBRACE ger ett bra helikopterperspektiv och är dessutom visuellt enkelt och tilltalande att arbeta med.

 • Ni är relativt nya – med start av EMBRACE under hösten 19 – Vad är din erfarenhet av EMBRACE hittills?

”Som kriminolog är EMBRACE vad jag länge letat efter. Det är lättillgängligt, pedagogiskt och anpassningsbart

Det är ett tacksamt system att visa mina kollegor för att ge dem en kort nulägesbild inom de områden där tryggheten upplevs vara låg men det ger även möjligheter att se trender och tendenser över tid. För oss på Väsbyhem har utmaningen varit att lägga ribban kring vilka händelser som ska rapporteras in i verktyget och inte. Även att motivera mina kollegor och få dem att sätta på sig EMBRACE-glasögonen har varit väldigt roligt och utvecklat oss alla!

 • Hur arbetar ni med EMBRACE idag?

Våra kvartersvärdar gör en veckorondering på måndagar och då passar jag på att påminna om EMBRACE och att hålla ögonen öppna efter otrygga platser, platser med dålig belysning och andra faktorer som inte är lika enkla att tänka på såsom klotter, glaskross och skadegörelse som annars är något kvartersvärdarna hanterar ofta. De mailar in sina observationer till mig och jag lägger sedan in rapporterna i systemet. Varje onsdag går jag igenom rapporterna som kommit in under veckan och skickar in dem till kommunen som använder det i underlaget för veckoanalysen.

”Varannan vecka har vi på förvaltningssidan av företaget ett informationsmöte och då brukar vi passa på att ta ”5 EMBRACE-minuter”. Då visar jag lägesbilden, vi går igenom händelser som sticker ut och kvartersvärdarna får själva resonera kring deras upplevelser av sina arbetsområden. Det här skapar en känsla av att arbetet med verktyget är ständigt aktuellt och de får feedback från sina rapporter och ser hur rapporterna bygger upp lägesbilden”

Det har varit väldigt uppskattat och behöver inte ta mer än 5 minuter! Här är det också särskilt roligt att verktyget är så visuellt tilltalande och det behövs inga statistiska diskussioner och förklaringsmodeller utan de ser direkt hur kartan ser ut och sedan kan vi resonera kring varför det ser ut som det gör och hur det skiljer sig från förra mötets lägesbild.

 • Hur skulle du vilja att arbetet med EMBRACE ser ut framåt för er del, vad är nästa steg?

Jag ser väldigt mycket fram emot att utöka det geografiska området vi arbetar med EMBRACE och till slut att hela vårt lägenhetsbestånd ska finnas inom området! Sedan ser jag fram emot när vi avverkat vårt första ”årshjul” och mer på allvar kan göra långsiktiga analyser över tid. Det ska bli otroligt spännande!

 • På vilket sätt tycker du att EMBRACE bidrar till ert trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, för er på Väsbyhem som enskild organisation, men också som en del av samverkan med kommun och polis?

”Det ger en otroligt lättillgänglig lägesbild av området, man behöver inte vara kriminolog eller ha polisiär erfarenhet för att se värdet av verktyget och det ger väldigt mycket information på ett enkelt sätt”

I samverkan med övriga aktörer som polis, kommun, räddningstjänst och socialtjänst så ger verktyget både en bra temperaturmätning på området men det sätter även en mer tydlig pragmatisk ton i diskussionerna. När det gäller trivsel- och trygghetsarbete är det lätt att känslor spelar in, då känslor ligger till grund för många av våra och kommuninvånarnas upplevelser kring hur trygg man upplever sig vara i sitt närområde. Där blir EMBRACE en saklig, faktabaserad grund som lätt kan sticka hål på envisa myter eller känslor som saknar saklig grund. Det gör att resurser och insatser fokuseras på där det verkligen behövs och gör skillnad.

 • Vad skulle du vilja förmedla till andra bostadsbolag som är i uppstart av EMBRACE eller som inte använder EMBRACE idag?

Det var väldigt värdefullt för oss att få möjligheten att göra ett studiebesök hos ÖBO, Örebrobostäder. De har medverkat i skapandet av verktyget och kunde ge oss massa motivation och tips för att slippa nybörjarmisstag. Det motiverade även personalen väldigt mycket och allting börjar och slutar hos personalen då det är dem som faktiskt skapar statistiken genom sina rapporter!

Inget statistiskt verktyg, oavsett hur fantastiskt det är, kan skapa bra statistik av ett dåligt underlag så kvaliteten behöver komma från de som faktiskt är ute på fältet och rapporterar in händelser. För att lyfta verktyget och få kvartersvärdarna att se syftet med verktyget ur ett långsiktigt perspektiv hade jag en 1 timmesutbildning med de kvartersvärdar och personal som ingick i det geografiska området vi började använda verktyget inom. Då gick vi igenom rapporteringen, hur verktyget ser ut och även de olika typer av händelser som systemet frågar efter. Vi pratade om brottsförebyggande arbete, vad som händer med den information de rapporterar in och vilka åtgärder vi, kommunen, polisen och övriga aktörer kan vidta baserat på deras rapporter.

Den stunden vi hade skapade motivation och en djupare förståelse. Nu funderar vi till och med på att ha en fördjupningsutbildning!”

Annars är mitt bästa tips tålamod och kriminologisk grundkunskap – med det kommer du långt. Det tar tid att bygga upp en bra grogrund av statistiskt data och du kommer behöva en grundläggande förståelse av inte bara statistik utan främst inom kriminologi och beteendevetenskap för att få ut mesta möjliga av verktyget. Ta hjälp av EMBRACE!

Bostadsbolag ser stor nytta med EMBRACE

Intervju med representanter från Örebro Bostäder AB (ÖBO): Vinnare av EMBRACE-priset ”Årets brottsförebyggare 2019”!

Pia Holm Wahlström och Helena Albertsson arbetar som bokonsulenter på ÖBO och har varit involverade i arbetet med EMBRACE från första start tillsammans med kollegan Peter Johansson. Pia och Helena säger båda att det är jätteroligt att deras ihärdiga arbete uppmärksammas i samband med utdelandet av priset ”Årets brottsförebyggare 2019”.

Örebro kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder AB, med fler. Örebro har sedan 2014 arbetat med arbetssättet Effektiv Samordning för trygghet (EST). Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och händelser den kommande veckan. I Örebro genomförs kvartalsanalyser för djupare orsaksanalyser. I Örebro har man använt EMBRACE som stöd i det här arbetet sedan september 2016.

Något som motiveringen lyfte fram var ÖBOs imponerande förmåga att upprätthålla rapporteringen varje vecka. Pia och Helena menar på att det är kontinuitet och envishet från start som bidragit till upprätthållandet av rapportering och som gett resultat. Pia och Helena berättar också att de vid flertalet tillfällen gjort besök i de olika boendedistrikten för att informera och utbilda rapportörerna.

”Vi har gjort återkommande besök i de olika distrikten som rapporterar in för att informera om EMBRACE och hur vi arbetar med det”.

ÖBO menar att den stora nyttan med EMBRACE är att det är ett konkret och enkelt sätt att rapportera in i och är ett IT-system där det lätt går att ta fram information om vart problembilder uppstår. Helena och Pia uppger att en styrka är att det faktiskt går att ta reda på om insatser har gett ett önskat resultat och inte bara gå på magkänslan.

”EMBRACE kan påvisa vilka förändringar som skett på specifika platser vilket innebär att vi inte bara går på en magkänsla utan kan uppvisa faktiska resultat”.

Pia och Helena berättar också att det finns utmaningar med att få med alla i arbetet. De menar att det är av stor vikt att alla förstår vinsten i att rapportera in kontinuerligt. De konkreta råden de har till andra användare av EMBRACE är att just få med hela organisationen. De trycker verkligen på att rapportörerna ska ha insyn i vad som händer och få ta del av en lägesbild som de har bidragit till. Delaktighet i information, förslag på insatser och resultatet är något som alla ska känna sig involverade i berättar dem.

Även om det nu har gått ca 4 år sedan de började använda EMBRACE och trots framgångarna i deras arbete med allt från inrapportering till att kunna påvisa faktiska förbättringar utifrån insatser så ser Pia och Helena att det fortfarande finns saker som kan utvecklas. Nästa steg är att fortsätta att utbilda ännu fler enheter inom ÖBO som kan använda EMBRACE som analysverktyg. De menar också att de i framtiden kommer att arbeta för att hålla i den väl fungerande rutinen som de byggt upp och har idag.

EMBRACE i Huddinge kommun

Huddinge kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete sker framförallt i samverkan mellan polisen, kommunen, Södertörns brandförsvarsförbund och de kommunala bostadsbolagen. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild och baserat på den samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande händelser och platser den kommande veckan. I Huddinge genomförs även återkommande tertiäranalyser. Huddinge har använt EMBRACE sedan januari 2018. Läs intervju här med Catarina Klockerud som är säkerhetssamordnare i Huddinge kommun.


Varför valde ni i Huddinge att börja använda EMBRACE?

Vi hade ett behov av att kunna följa händelseutvecklingen både geografiskt och över tid. Detta för att kunna rikta våra brottsförebyggande åtgärder till rätt platser och tider. EMBRACE uppfyller det behovet.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Huddinge?
Catarina Klockerud Säkerhetssamordnare
Huddinge kommun

När vi behöver analysera en särskild plats är det lätt att ta fram den fakta som vi har om just den platsen. EMBRACE gör det lätt att se tidpunkt, frekvens och upprepning. När vi har planerat våra trygghetsdialoger har det varit oerhört bra att kunna ta fram vilka specifika platser som vi behöver besöka och titta närmare på. Sedan utifrån det kunna föreslå situationella brottsförebyggande åtgärder.


Har systematiken kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen förändrats sedan införandet av EMBRACE?

Vi har sedan införandet av EMBRACE utvecklat det brottsförebyggande arbetet till att göra det mer systematiskt. Vi får inrapporterade händelser varje vecka och utifrån dessa gör vi tertialuppföljningar. Det leder till att vi tittar över de planerade aktiviteterna i vår samverkansöverenskommelse och ser till att det hela tiden är levande och följer med i planeringen av åtgärder.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

Den absolut främsta fördelen är att allt finns samlat på en plats. I dagsläget håller vi på att bygga upp antalet IQ-rapportörer, detta gör att det just nu tar lite tid att föra in rapporterna men på sikt kan vi se att det kommer att bli tidseffektivare.


Hur hjälper EMBRACE er i Huddinge att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x. hot spots?

Vid mer djupgående analyser är det väldigt bra att kunna ta med det som finns inrapporterat i EMBRACE som en grund för lägesbilden och orsaksanalysen. Detta gäller också om en särskild utpekad plats, s.k. Hot spot är aktuell, då kan vi på ett smidigt sätt ta fram vilka händelser som rapporterats in, men även tidpunkt och ev. vilken veckodag som varit aktuell.

EMBRACE i Sollentuna kommun

Sollentuna kommuns brottsförebyggande arbete sker framförallt i samverkan mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och händelser den kommande veckan. I Sollentuna genomförs även månadsanalyser för djupare orsaksanalyser. I Sollentuna har man använt EMBRACE sedan maj 2018. Läs intervju här med Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun.

Caroline Olsson Trygghetssamordnare Sollentuna kommun

Varför valde ni i Sollentuna att börja använda EMBRACE?

Vi var en av pilotkommunerna i EST-projektet som Brottsförebyggande rådet (Brå) ledde under 2017. EST står för Effektiv samordning för trygghet och innebär ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan. När vi hade arbetat ett tag enligt den modellen, som bland annat innebär en systematik i framtagandet av en gemensam lägesbild, såg vi ganska tidigt behovet av ett digitalt verktyg. Vi tittade på olika alternativ och EMBRACE var det digitala verktyg som mötte våra behov bäst.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Sollentuna?

Det är enkelt för inrapportörer att rapportera in i EMBRACE, det kan exempelvis göras via Smartphone. Den grupp som sedan tar fram veckolägesbilden och gör analysen får ett bra och samlat underlag för att styra prioriteringar och resurser. Återkommande problematik framgår också tydligare med EMBRACE.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

Att all information är samlad gör det tidseffektivare att ta fram lägesbilden men vi kan även enkelt gå tillbaka i tiden för att jämföra till exempel mellan olika år. En annan praktisk fördel är att det är enkelt för inrapportörerna att rapportera in i EMBRACE. De kan göra det när som helst (innan veckans deadline) och det går att göra direkt i telefonen.


Hur hjälper EMBRACE er i Sollentuna att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x. hot spots?

Det blir väldigt tydligt visuellt i EMBRACE var de återkommande otrygghetsskapande händelserna sker. På så sätt blir det ett bra underlag i vår resursstyrning.