Utveckling & Forskning

Den första versionen av EMBRACE används inom ramen för ett pågående samverkansprojekt mellan kommun, polis och fastighetsbolag; Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i Örebro kommun. Se mer under ”Om EMBRACE”. EMBRACE finns nu tillgänglig för inköp av andra kommuner/aktörer. Huddinge kommun har nyligen skrivit avtal om att börja använda EMBRACE under hösten 2017. Flera andra kommuner, i samverkan med polisen och ofta också i samverkan med bostadsbolag och räddningstjänst, visar stort intresse.

Flertalet forskningsprojekt planeras nu om EMBRACE. Syftet är att se hur bra det fungerar men också på att exempelvis utveckla prediktionsmodeller till EMBRACE – dvs. att EMBRACE ska hjälpa med att förutsäga var det är stor sannolikhet att olika händelser kommer att ske vid olika platser och tider.

Om du är doktorand/forskare och är intresserad av att beforska EMBRACE, kontakta professor Henrik Andershed via e-post: henrik.andershed@oru.se