• EMBRACE vinner digitalt pris!

    EMBRACE vinner digitalt pris!

  • Stöd för kartläggning och analys: Var sker ökningar och minskningar och varför?

    Stöd för kartläggning och analys: Var sker ökningar och minskningar och varför?

  • EMBRACE – Effektiva stöd för informationsinsamling till analys.

    EMBRACE – Effektiva stöd för informationsinsamling till analys.

Trygghet genom kunskap

Otrygghet och brott uppträder lokalt, vid specifika platser och vid specifika områden. Det är vanligt att även orsakerna är lokala. Effektiva åtgärder för att minska brott och otrygghet kräver kontinuerlig kartläggning och analys av dina lokala förhållanden. Med EMBRACE får du och din verksamhet ett kraftfullt verktyg för kartläggning och analys av de förhållanden som gäller för ditt område. EMBRACE ger dig och andra aktörer en gemensam lägesbild och förbättrar er samverkan. Ni skapar ökad trygghet genom kunskap.

Ett av de absolut mest spännande och samhällsnyttiga projekt jag någonsin varit del av. Samhällets privata och offentliga aktörer kan bli otroligt mycket effektivare på att minska otrygghet och förebygga brott. EMBRACE ger förutsättningarna.

Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi
Stöd för informationsinsamling: Var och när?
Stöd för informationsinsamling: Var och när?

Kartläggning kräver att information samlas in. Webbformulär - EMBRACE IQ - som anpassas till det just man vill veta i de lokala områdena. Andra uppgifter/data kan också integreras in i EMBRACE Insight via befintliga datafiler (t.ex. excel, etc.).

Stöd för kartläggning och analys: Var och när?
Stöd för kartläggning och analys: Var och när?

EMBRACE Insight ger kraftfulla visualiseringar och tydlig statistik av var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser har skett och var människor känner sig otrygga. Vilka är platserna och tiderna? Vilka områden, platser, fastigheter är mest drabbade?

Stöd för kartläggning och analys: Var sker ökningar och minskningar och varför?
Stöd för kartläggning och analys: Var sker ökningar och minskningar och varför?

EMBRACE Insight ger kraftfulla visualiseringar och tydlig statistik av var ökningar och minskningar av brott och otrygghet sker. Vilka områden, platser, fastigheter är mest drabbade? Varför sker ökningarna? Varför sker minskningarna? Varför finns skillnader i utvecklingen av brott eller otrygghet mellan två platser? En åtgärd har kanske gjorts vid en av platserna.

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.