Trygghet genom kunskap

Otrygghet och brott uppträder lokalt, vid specifika platser och vid specifika områden. Det är vanligt att även orsakerna är lokala. Effektiva åtgärder för att minska brott och otrygghet kräver kontinuerlig kartläggning och analys av dina lokala förhållanden. Med EMBRACE får du och din verksamhet ett kraftfullt verktyg för kartläggning och analys av de förhållanden som gäller för ditt område. EMBRACE ger dig och andra aktörer möjligheter till gemensamma lägesbilder och förbättrar er samverkan. Strukturen i EMBRACE ger dig möjlighet och stöd i att i samverkan arbeta enligt den kunskapsbaserade process som förespråkas i internationell forskning och av Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten, Sveriges kommuner och landsting, och även i regeringens nya brottsförebyggande program "Tillsammans mot brott". Ni skapar ökad trygghet genom kunskap. Se mer under "Om EMBRACE".

"Hos mig inger det förtroende att det är forskare vid Örebro universitet som tagit fram det. Vi behöver mer forskningsbaserade metoder och uppföljningar i vårt arbete."

Carin Götblad, Regionpolischef Polisregion Mitt
Stöd för informationsinsamling: Var och när?
Stöd för informationsinsamling: Var och när?

Kartläggning kräver att information samlas in. Webbformulär - EMBRACE IQ - som anpassas till det just man vill veta i de lokala områdena. Andra uppgifter/data kan också integreras in i EMBRACE Insight via befintliga datafiler (t.ex. excel, etc.).

Stöd för kartläggning och analys: Var och när?
Stöd för kartläggning och analys: Var och när?

EMBRACE Insight ger kraftfulla visualiseringar och tydlig statistik av var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser har skett och var människor känner sig otrygga. Vilka är platserna och tiderna? Vilka områden, platser, fastigheter är mest drabbade?

Stöd för kartläggning och analys: Var sker ökningar och minskningar och varför?
Stöd för kartläggning och analys: Var sker ökningar och minskningar och varför?

EMBRACE Insight ger kraftfulla visualiseringar och tydlig statistik av var ökningar och minskningar av brott och otrygghet sker. Vilka områden, platser, fastigheter är mest drabbade? Varför sker ökningarna? Varför sker minskningarna? Varför finns skillnader i utvecklingen av brott eller otrygghet mellan två platser? En åtgärd har kanske gjorts vid en av platserna.

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.